Een Verklaring van Erfrecht voor Aegon opstellen

Een Verklaring van Erfrecht voor Aegon opstellen

Home » Een Verklaring van Erfrecht voor Aegon opstellen
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Verklaring van Erfrecht voor Aegon

Je kunt een Verklaring van Erfrecht aanvragen. Dankzij de samenwerking met Aegon zijn de kosten voor deze akte bijzonder laag. Voor de Verklaring van Erfrecht voor Aegon ontvang je 10% korting op het basistarief inclusief drie erfgenamen. Zijn er meer dan 3 erfgenamen? Wil je extra diensten afnemen zoals inschrijven in het kadaster? Dan krijg je ook 10% korting op de extra kosten. Je ontvangt de korting op alle kosten, met uitzondering van de kosten die anderen bij de notaris in rekening brengen, die belasten we 1 op 1 door.

Je ontvangt de originele verklaring van erfrecht. Extra service: Heb je het vinkje: doorsturen aan Aegon aangezet, dan sturen wij de akte direct online door naar Aegon.
Kopieën van die verklaring kun je dus ook voor andere partijen gebruiken. Denk aan de verkoop van onroerend goed, andere banken of verzekeringsmaatschappijen. Een Verklaring van Erfrecht maak je maar één keer, maar kun je vervolgens onbeperkt gebruiken.

We hebben op een rijtje gezet welke stappen jullie moeten nemen om een Verklaring van Erfrecht aan te vragen.
Wij zijn DoeHetZelfNotaris een onafhankelijk bedrijf. De dienst vindt dus buiten verantwoordelijkheid van Aegon plaats. Onze samenwerking heeft tot doel om jou zo goed en snel mogelijk te helpen.

Aegon

Voordelen

Nergens maak je zo voordelig, super snel en makkelijk een Verklaring van Erfrecht.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten ben jij klaar
 • Eén verklaring, overal geldig
 • 100% online
 • Betaal pas aan het einde van het traject

Voor nabestaanden van Aegon klanten

Om te beginnen moet de overledene klant zijn geweest bij Aegon. Het goedkope tarief is verder alleen van toepassing als je aan de intakevragen voldoet. In andere gevallen kan je ook van onze dienst gebruik maken, maar zullen de kosten hoger worden. De notaris zal dan vooraf een vrijblijvende offerte maken voor je. Je krijgt als nabestaande van een Aegon-klant 10% korting op het gebruikelijke tarief van de notaris.

Bereken de prijs voor jouw Verklaring van Erfrecht

Hoe werkt het?

 • Je beantwoordt de vragen, wie is er overleden, is er mogelijk een testament, wie zijn de erfgenamen.
 • Je geeft de opdracht om de Verklaring op te stellen. Het systeem verzendt jouw gegevens naar de notaris.
 • Jij stuurt een aantal documenten aan de notaris. Je ontvangt een overzicht welke documenten de notaris nodig heeft per e-mail gelijk met de bevestiging.
 • De notaris zoekt een eventueel testament uit en zet op een rij wie de erfgenamen zijn.
 • De notaris vraagt de erfgenamen akkoord te gaan.
 • Uiteindelijk stelt de notaris een Verklaring van Erfrecht op.

De notaris controleert in het Centraal Testamenten Register of er een testament is van de overledene en zo ja van welke datum. Als er een testament is dan moet jij zorgen voor en kopie. Als je geen kopie van het testament hebt zal de notaris deze kopie opvragen bij de notaris die het testament heeft bewaard. De notaris die de kopie op gaat sturen kan zelf bepalen welk tarief die rekent. Wij belasten het bedrag exact door aan jou.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze landelijke samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.

Aanvullende kosten

In de meeste gevallen moet de notaris een aanvullend erfgenamenonderzoek aanvragen bij de gemeente. In de oude archieven zoekt de gemeente de persoonskaart op. Deze kosten verschillen enorm per gemeente. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvangt u een e-mail. Dan weet u dat het onderzoek gestart is. Wij geven u dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op uw eindfactuur.

Wat gebeurt er nadat jij de opdracht hebt gegeven?

Aegon

De notaris maakt de stukken op. Jij en eventuele andere erfgenamen ontvangen een concept verklaring dat je de erfenis wilt aanvaarden. Iedere erfgenaam krijgt een uitgebreide uitleg hoe nu verder te handelen. Wij leggen alles stap voor stap uit.

+

Tarief Verklaring van Erfrecht (Aegon) € 298.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht (Aegon)


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de Verklaring van Erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de Verklaring van Erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam komt er € 24,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding.

Testament

Als er een testament is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent voor dat opvragen € 75,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 69,--

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen (en weer bij 12 etc.) is er een toeslag. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In de meeste gevallen moet de notaris de gemeente vragen een aanvullend handmatig onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij  u in rekening. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om u zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 32,50. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvangt u een e-mail. Dan weet u dat het onderzoek gestart is. Wij geven u dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op uw eindfactuur. 

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online.  Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

Lees meer