Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?

Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?

Home » Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?
8.4

Vervallen de wettelijke erfgenamen?

Alleenstaanden Testament YouTube

Als een alleenstaande zonder kinderen in een testament een erfgenaam benoemt, vervallen dan automatische eventuele wettelijke erfgenamen of moeten deze specifiek worden uitgesloten in het testament?

Als je als alleenstaande een testament opstelt en erfgenamen benoemt, dan wijk je daarmee af van het wettelijk erfrecht. Dat heeft tot gevolg dat jouw wettelijke erfgenamen (zoals jouw ouders, broers en/of zussen) automatisch niet meer jouw erfgenamen zijn. Het is daarom niet nodig om in het testament te bepalen dat jouw wettelijke erfgenamen worden uitgesloten van jouw nalatenschap. Alleen de personen die je in jouw testament als erfgenaam benoemt, zijn dus jouw erfgenamen.

Dit is anders als je wel kinderen hebt. Zij hebben namelijk altijd (dus ook bij onterving) recht op een legitieme portie.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag