Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?

Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?

Home » Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?
8.6
Bij wie kijk je naar de maximale vrijstelling voor de eigen woning?

De ontvanger (ook wel begiftigde genoemd) mag van verschillende schenkers een belastingvrije schenking van iets meer dan € 100.000,- ontvanger.

geld schenken

Gebruikmaken van de maximale vrijstelling

Als een schenker gebruikmaakt van de eenmalige verruimde vrijstelling kan hij of zij een fors bedrag schenkbelastingvrij schenken voor de eigen woning. Ongeacht de verhouding die je met iemand hebt, mag je maximaal iets meer dan een ton (de jubelton) schenken.

(Groot)ouders twee keer belastingvrij schenken?

De ontvanger mag van verschillende schenkers een belastingvrije schenking van iets meer dan € 100.000 ontvangen. Dat betekent dat een begiftigde dus meer dan € 100.000 mag ontvangen, bijvoorbeeld van zijn of haar ouders en grootouders. In theorie kan de ontvanger onbeperkt geld van verschillende mensen ontvangen, tot maximaal het bedrag dat hij besteedt aan de eigen woning.

Let wel op: de regeling is dat de ontvanger van de schenking slechts eenmalig tot € 100.000 schenkbelastingvrij mag ontvangen. Ouders mogen niet afzonderlijk gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning en dus ieder tot € 100.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Dat geldt ook voor grootouders.

Die schenking merkt de Belastingdienst namelijk als één schenking. Zij kunnen dus samen slechts één keer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning. Dat geldt voor ouders ook bij echtscheiding, dus ex-partners worden bij een schenking aan hun kind als een eenheid gezien door de Belastingdienst. Als grootouders scheiden, dan kunnen zij wel ieder apart tot € 100.000 belastingvrij schenken aan hun kleinkind.

De hoogte van de verschillende vrijstellingen publiceren wij jaarlijks in de tabel tarieven en vrijstellingen schenkbelasting.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?