Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?

Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?

Home » Bij wie kijken naar maximale vrijstelling voor de eigen woning?
8.4
Bij wie kijk je naar de maximale vrijstelling voor de eigen woning?

De ontvanger (ook wel begiftigde genoemd) mag van verschillende schenkers een belastingvrije schenking van maximaal € 28.947,- ontvangen.

maximale vrijstelling

Gebruikmaken van de maximale vrijstelling

Als een schenker gebruikmaakt van de eenmalige verruimde vrijstelling kan hij of zij een fors bedrag schenkbelastingvrij schenken voor de eigen woning. Ongeacht de verhouding die je met iemand hebt, mag je maximaal € 28.947,- schenken.

(Groot)ouders twee keer belastingvrij schenken?

De ontvanger mag van verschillende schenkers een belastingvrije schenking van maximaal € 28.947,- ontvangen. Dat betekent dat een begiftigde dus meer dan € 28.947,- mag ontvangen, bijvoorbeeld van zijn of haar ouders en grootouders.

In theorie kan de ontvanger onbeperkt geld van verschillende mensen ontvangen, tot maximaal het bedrag dat hij besteedt aan de eigen woning.

Let wel op: de regeling is dat de ontvanger van de schenking slechts eenmalig tot € 28.947,- schenkbelastingvrij mag ontvangen. Ouders mogen niet afzonderlijk gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning en dus ieder € 28.947,- belastingvrij schenken aan hun kind. Dat geldt ook voor grootouders.

Die schenking merkt de Belastingdienst namelijk als één schenking. De ouders kunnen dus samen slechts één keer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning. Dat geldt voor ouders ook bij echtscheiding, dus ex-partners worden bij een schenking aan hun kind als een eenheid gezien door de Belastingdienst. Als grootouders scheiden, dan kunnen zij wel ieder apart € 28.947,- belastingvrij schenken aan hun kleinkind.

De hoogte van de verschillende vrijstellingen publiceren wij jaarlijks in de tabel tarieven en vrijstellingen schenkbelasting.

Voorbeeld

Mo wil een huis kopen van € 500.000,-. Hij ontvangt van zijn ouders € 28.947,- belastingvrij. Hij zou hetzelfde bedrag nog van zijn grootouders of zijn broer of zus mogen ontvangen. Ieder van hen kan ook een lager bedrag schenken met hetzelfde doel. Het is dus niet verplicht om dat maximale bedrag te schenken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?