Disclaimer en Copyright

Home » Disclaimer en Copyright
8.5

Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Notarian sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit:

  • het bezoek aan doehetzelfnotaris.nl
  • het gebruik van doehetzelfnotaris.nl
  • de door haar op doehetzelfnotaris.nl aangeboden diensten
  • de informatie die via doehetzelfnotaris.nl is verkregen.

Copyright

Doehetzelfnotaris.nl is een geregistreerde handelsnaam van BV Notarian.

BV Notarian is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Notarian is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van BV Notarian, niet toegestaan.

© BV Notarian, 2006-2019