Disclaimer en Copyright

Home » Disclaimer en Copyright
8.6

Disclaimer

De informatie op deze site is door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Wij hebben alle moeite gedaan om juiste informatie te verschaffen. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Notarian sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, uit.

Deze disclaimer geldt voor alle vormen van gebruik zoals in ieder geval:

  • het bezoek aan de website doehetzelfnotaris.nl
  • het bezoek en gebruik van de omgeving mijn.doehetzelfnotaris.nl
  • het gebruik van doehetzelfnotaris.nl
  • de door haar op doehetzelfnotaris.nl aangeboden diensten en producten
  • het gebruik van de diensten van aangesloten notarissen en andere dienstverleners
  • de informatie die via doehetzelfnotaris.nl is verkregen.

Copyright

Doehetzelfnotaris.nl is een geregistreerde handelsnaam van BV Notarian.

BV Notarian is houder van de alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteurs- en databankrechten. Deze rechten gelden op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek.

Het is niet toegestaan deze onderdelen te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op te vragen. U kunt eventueel voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Notarian aanvragen.

© BV Notarian, 2006-2020