Dossier CV: De UBO bij een CV

Dossier CV: De UBO bij een CV

Home » Dossier CV: De UBO bij een CV
8.4
Wie is de UBO van een CV?

De UBO bij een CV is degene die meer dan 25% belang houdt in de CV. In het algemeen zijn dat de beide vennoten van de CV. Als niemand een belang heeft van 25% zijn alle beherende vennoten een zogenaamde pseudo-UBO.

Handen schudden

De CV en de UBO

Een Commanditaire Vennootschap (CV) bestaat uit minimaal twee vennoten. De CV moet zich ook inschrijven in het UBO-register. De UBO is degene die meer dan 25% belang houdt in de CV. Er kunnen ook meerdere UBO’s zijn.

De UBO van een CV is een natuurlijke persoon die:

  • Direct of indirect meer dan 25%  van het eigendomsbelang in de CV heeft;
  • Direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake wijziging van de CV-overeenkomst of de uitvoering van de CV-overeenkomst heeft;
  • Feitelijk zeggenschap over de CV heeft (dit betreft niet het zijn van een beherende vennoot van de CV.

Als een of meerdere van de vennoten voldoet aan een van deze criteria is diegene de UBO. Deze moet worden ingeschreven in het UBO-register. Dat geldt ook voor de stille vennoten. Dit is een belangrijke uitzondering. De stille vennoot komt niet in het Handelsregister. Maar hij komt dus wel in het UBO-register en is hiermee dus wel terug te vinden voor de instanties die toegang hebben tot het UBO-register.

Als geen van de vennoten voldoet aan een van de criteria moet er een pseudo-UBO worden benoemd. Dit zijn alle beherende vennoten van de CV. Een stille vennoot wordt alleen als UBO aangemerkt als hij voldoet aan een van bovenstaande criteria.

Voorbeeld

  1. Een CV heeft 5 vennoten. Eén beherend vennoot en vier stille vennoten. Alle vennoten hebben een aandeel van 20%. In dit geval voldoet geen enkele vennoot aan de criteria. De beherende vennoot wordt dan als pseudo-UBO ingeschreven in het UBO-register.
  2. Een CV heeft 3 vennoten. Eén beherend vennoot en 2 stille vennoten. De beherend vennoot heeft een aandeel van 10%. Een van de stille vennoten heeft een aandeel van 20% en de andere stille vennoot heeft een aandeel van 70%. Hier wordt alleen de stille vennoot met een aandeel van 70% ingeschreven in het UBO-register.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?