Bedrijfspand in de holding

Als je zelf eigenaar bent van het bedrijfspand, dan kan het bijzonder lucratief zijn om dat pand onder te brengen in de holding. Je maakt vervolgens een huurovereenkomst met de onderliggende dochterondernemingen. Die betalen maandelijks een marktconforme huur aan de holding. Op deze manier heb je minder risico. Bij een faillissement van de dochter blijft het bedrijfspand buiten schot. Je hebt ook een keurige belegging. Je ontvangt iedere maand huur in de holding. Fiscaal blijf je de aftrek van de bedrijfskosten in de dochtermaatschappij houden.
Je kan de bedrijfspanden onderbrengen in een gewone holding. Je kan ook een specifieke onroerend goed holding opzetten.

Voortzetting bij verkoop dochter

Als je de dochteronderneming verkoopt, dan kan je het onroerend goed buiten de verkoop houden. Je kan een meerjarige huurovereenkomst sluiten die voortgezet wordt na verkoop. Je hebt een aparte onderhandelingspositie gecreëerd. Je kan opteren voor een lange en hoge huur, waardoor je een lager verkoopsom hebt. Of je kan de huurovereenkomsten apart af laten kopen Of je kan de bedrijfspanden separaat meeverkopen. Hoe dan ook, je hebt meer mogelijkheden dan als de panden in de dochter zouden zijn ondergebracht.
Vooral bij de verkoop van winkels of hotels zie je vaak dat het onroerend goed los staat van het hotel restaurant of winkel. De eigendom van de winkelpanden is gesplitst van de exploitatie van de winkel.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag