Dossier Holding: voordeel afschermen waardevolle zaken

Je kan in de holding bepaalde waardevolle activa (bezittingen) onderbrengen. Dat heeft verschillende voordelen. Je kan ze afschermen voor schuldeisers van de werkmaatschappij en er zijn ook fiscale voordelen. Denk aan zaken die je in de holding kan onderbrengen aan auteursrechten, merkrechten, octrooien, uitgeefrechten, bedrijfspanden, machines, of andere grote bezittingen.concern holding werkmaatschappij

Juridisch voordeel

Het belangrijkste voordeel dat je hiermee bereikt is een juridisch voordeel. Je kan bedrijfsactiviteiten laten plaatsvinden in de werkmaatschappij. Daar heb je personeel in dienst en sluit je contracten met leveranciers. Als de activiteiten in de dochteronderneming verlies maken of erger nog failliet gaan, dan gaat alleen de dochter failliet. De belangrijkste bezittingen blijven buiten schot in de Holding. Vanuit de holding kan je deze activa opnieuw inzetten in een andere of nieuwe dochteronderneming.
Kanttekening: voor bankkredieten zal een bank altijd de holding mee laten tekenen. Dus naar de bank zal deze constructie niet werken.

Financieel voordeel

Een financieel voordeel is dat je voor het gebruik van de activa in de werkmaatschappijen een vergoeding kan vragen. Die vergoeding moet redelijk zijn. Maar het wil wel zeggen dat je in zekere mate kan bepalen hoe hoog de winst in de werkmaatschappij zal zijn.
Deze oplossing is zeker aan te bevelen als je verschillende werkmaatschappijen hebt die gebruik maken van dezelfde activa. Bijvoorbeeld van hetzelfde bedrijfsterrein, of van dezelfde merken.

Tussenholding

Voor fiscale optimalisatie kan ook nog gebruik worden gemaakt van een buitenlandse tussenholding. Voor de meeste ondernemers is dit een te dure en complexe oplossing. Je plaatst de intellectuele eigendommen dan in een tussenholding op bijvoorbeeld de Antillen. De Antilliaanse vennootschap ontvangt de vergoeding voor het gebruik. De winst in de Nederlandse werkmaatschappij daalt, door de (hoge) vergoeding aan de Antillen. Op de Antillen zijn deze inkomsten echter praktisch onbelast. De winst van de Antillen vloeit weer naar de Nederlandse holding. Die hoeft over deze winst geen belasting te betalen, omdat die al op de Antillen is afgedragen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag