Dossier VOF: De VOF en de UBO

Dossier VOF: De VOF en de UBO

Home » Dossier VOF: De VOF en de UBO
8.4
Wie is de UBO van een VOF?

De UBO van een VOF is degene die meer dan 25% belang houdt in de VOF. In het algemeen zijn dat de vennoten van de VOF. Als niemand een belang heeft van 25% zijn alle vennoten een zogenaamde pseudo-UBO.

De VOF en de UBO

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) bestaat uit minimaal 2 vennoten. Ook een VOF moet zijn ingeschreven in het UBO-register. De UBO is de vennoot die meer dan 25% belang houdt in de VOF. Er kunnen ook verschillende UBO’s zijn.

Brief

De UBO van een VOF is een natuurlijke persoon die:

  • Direct of indirect meer dan 25%  van het eigendomsbelang in de VOF heeft;
  • Direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake wijziging van het VOF-contract of de uitvoering van het VOF-contract heeft;
  • Feitelijk zeggenschap over de VOF heeft.

Inschrijven in het UBO-register

Als een of meerdere van de vennoten voldoet aan een van deze criteria is diegene de UBO van de VOF. Deze moet worden ingeschreven in het UBO-register.

Als geen van de vennoten voldoet aan een van de criteria moet er een pseudo-UBO worden benoemd.

Meer informatie over de inschrijving je via op de website van de Kamer van Koophandel.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Een VOF bestaat uit 2 partners. Beide zijn nu UBO en moeten zich inschrijven in het UBO-register.

Voorbeeld 2: Een VOF bestaat uit 5 vennoten. Zij hebben ieder een vijfde deel, 20%, in de VOF. Geen van deze vennoten voldoet aan de criteria om een UBO te zijn. Daarom moeten alle vijf vennoten als pseudo-UBO ingeschreven staan in het UBO-register.

Voorbeeld 3: Een VOF bestaat uit 3 vennoten. 2 vennoten hebben een aandeel van 20%. De derde vennoot heeft een aandeel van 60% in de VOF. De derde vennoot voldoet aan de criteria om als UBO aangemerkt te worden. Deze wordt ingeschreven in het UBO-register. De andere 2 vennoten niet.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?