Eigen woningschenking ook voor afkoop Erfpacht?

Is de extra vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning ook te gebruiken om de erfpacht af te kopen?
Ja zeker. Momenteel kan iedereen een ruime schenking ontvangen die besteed moet worden aan de eigen woning (de eigen woning schenking). De vrijstelling voor deze schenking is € 100.000. De ontvanger moet dan wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. In de omschrijving wat onder besteding aan de eigen woning wordt verstaan is de afkoop van erfpacht nadrukkelijk opgenomen.
Wil jij dus de erfpacht afkopen, dan kan je dat mogelijk financieren met een schenking. De financiering met een hypotheek zal meestal namelijk lastig zijn. Beschik je niet over eigen geld, maar wel over geld in de familie dan is dit mogelijk een oplossing.
De vraag is actueel nu de Gemeente Amsterdam vanaf 1 oktober 2017 de mogelijkheid biedt voor de eeuwige afkoop van de erfpacht. Dat kan je eenvoudig regelen via erfpachtnotarisamsterdam.nl

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag