Welke eisen gelden er voor de statutaire naam van een rechtspersoon?
  Als je bij de notaris een rechtspersoon gaat oprichten, ben je verplicht om in de statuten een statutaire naam geven aan de rechtspersoon.

  Verschil eisen aan statutaire naam per rechtspersoon

  Bij verschillende rechtspersonen gelden verschillende eisen zodat het voor anderen duidelijk is wat de rechtsvorm van de rechtspersoon is. Hieronder een kort overzicht:

  • DeĀ coƶperatiemoet verplicht het woord coƶperatie in de naam hebben. Bovendien moetĀ aan het slot van de statutaire naam staan welke aansprakelijkheidsregeling men heeft (afgekort Wettelijke Aansprakelijkheid W.A., Beperkte Aansprakelijkheid B.A. of Uitsluiting van Aansprakelijkheid U.A.)
  • De naam van eenĀ stichtingmoet het woord stichting bevatten. Dat hoeft niet bij de vereniging.
  • DeĀ NVĀ moet aan het begin of einde Naamloze Vennootschap of N.V. hebben staan. Dit geldt ook voor deĀ BV.

  Aanvullende (algemene) eisen aan statutaire naam

  De naam mag niet verwarrend zijn (met andere bestaande namen) en moet ook voldoende onderscheidend zijn van andere namen, het moet dus een unieke naam zijn. Jouw statutaire naam mag niet teveel lijken op bestaande statutaire namen. Dus rechten (namen en merken) van anderen moeten worden gerespecteerd.
  Je mag ook niet een BV de naam stichting geven of andersom.

  Je mag bijvoorbeeld ook niet de naam van een persoon tegen zijn wil gebruiken als jouw statutaire naam. Ook mag de statutaire wet niet in strijd met zijn de wet. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende namen of aan het ten onrechte opnemen van het ā€˜ā€™Koninklijkeā€™ā€™ predicaat in de statutaire naam.

  Richt nu een coƶperatie op
  Richt nu een BV op
  Richt nu een stichting op
  Richt nu een vereniging op

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Oprichting BV