Eisen statutaire naam rechtspersoon

Welke eisen gelden er voor de statutaire naam van een rechtspersoon?

Als je bij de notaris een rechtspersoon gaat oprichten, ben je verplicht om in de statuten een statutaire naam geven aan de rechtspersoon.

Verschil eisen aan statutaire naam per rechtspersoon

Bij verschillende rechtspersonen gelden verschillende eisen zodat het voor anderen duidelijk is wat de rechtsvorm van de rechtspersoon is. Hieronder een kort overzicht:

  • De coöperatiemoet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. Bovendien moet aan het slot van de statutaire naam staan welke aansprakelijkheidsregeling men heeft (afgekort Wettelijke Aansprakelijkheid W.A., Beperkte Aansprakelijkheid B.A. of Uitsluiting van Aansprakelijkheid U.A.)
  • De naam van een stichtingmoet het woord stichting bevatten. Dat hoeft niet bij de vereniging.
  • De NV moet aan het begin of einde Naamloze Vennootschap of N.V. hebben staan. Dit geldt ook voor de BV.

Aanvullende (algemene) eisen aan statutaire naam

De naam mag niet verwarrend zijn (met andere bestaande namen) en moet ook voldoende onderscheidend zijn van andere namen, het moet dus een unieke naam zijn. Jouw statutaire naam mag niet teveel lijken op bestaande statutaire namen. Dus rechten (namen en merken) van anderen moeten worden gerespecteerd.
Je mag ook niet een BV de naam stichting geven of andersom.

Je mag bijvoorbeeld ook niet de naam van een persoon tegen zijn wil gebruiken als jouw statutaire naam. Ook mag de statutaire wet niet in strijd met zijn de wet. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende namen of aan het ten onrechte opnemen van het ‘’Koninklijke’’ predicaat in de statutaire naam.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting BV

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag