Energiecoöperatie oprichten 303.72 ex

Home » Energiecoöperatie oprichten
8.4

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Een energiecoöperatie oprichten

Wil je een energiecoöperatie beginnen? Wat is het, waarom zou je dat doen, hoe doe je dat en wie kan je helpen?

Wat is een energiecoöperatie?

Bij een energiecoöperatie is het doel om samen energie te besparen en meestal ook samen energie op te wekken. Het is natuurlijk ook een gewone coöperatie. Doel van een coöperatie is gezamenlijk een onderneming te runnen. Het grote voordeel van dit in een coöperatievorm te doen is dat de leden dan niet aansprakelijk zijn en samen op kunnen trekken. Dat kan bijvoorbeeld door samen zonnepanelen neer te zetten. De coöperatie exploiteert de zonnepanelen, ook voor leden die ze niet op hun eigen dak hebben. Ook kan de energiecoöperatie bijvoorbeeld een windmolen aanschaffen en exploiteren. Er zijn veel meer mogelijkheden en je kan ze ook tegelijk binnen één coöperatie uitvoeren.

Eiland in de zon

De doelstelling in de statuten is namelijk bewust ruim geformuleerd. Je kan dan eenvoudig andere of nieuwe vormen van energiebesparing of energieopwekking gaan uitvoeren. Dat is wel prettig, zeker op het vlak van energiebesparing zijn steeds weer nieuwe technologische oplossingen.

Subsidie

Voor de energiecoöperatie gelden enkele extra eisen. Als je gebruik wilt maken van de subsidiemogelijkheden die er in Nederland zijn moeten de leden bijvoorbeeld kleinverbruikers zijn. Er is een specifieke subsidiepot voor energieopwekking door een coöperatie. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Onder de oude subsidieregeling moesten de leden uit een bepaalde regio komen, de zogeheten postcoderoos. Jouw statuten zijn hiervoor door ons geschikt gemaakt.

Je kan uitgebreide informatie vinden over de subsidiemogelijkheden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Waarom zou je dat in een coöperatie doen?

Een coöperatie is een hele oude rechtsvorm. Het is een afgeleide van de vereniging. De leden zijn dus de baas. De coöperatie is er voor de leden, om hun belangen te dienen. De ouderwetse landbouwcoöperatie was een goed voorbeeld. Een aantal melkveehouders richtte een coöperatie op om de melk te verwerken. Zo konden zij samen iets dat zij als individu niet konden.

Zo is het ook met de energiecoöperatie. Samen kan je investeringen doen, of inkoopvoordelen bereiken die je als individu niet kan. Er zijn al heel veel energiecoöperaties in Nederland. Je kan je dus ook aansluiten bij een bestaande coöperatie in plaats van een nieuwe te starten. Op zoek naar informatie, er is ook een overkoepelende organisatie van initiatieven op dit gebied. Deze organisatie luistert naar de naam Energie Samen.

Hoe richt je een energiecoöperatie op?

Je hebt een oprichter nodig en minstens drie mensen die het bestuur willen vormen (de oprichter kan ook bestuurslid zijn). Daarnaast heb je potentiële leden nodig. Meestal zijn de leden mensen uit dezelfde regio. Een energiecoöperatie richt je vervolgens juridisch gezien heel eenvoudig op via onze site. We hebben al een standaard doelstelling voor je gemaakt. Die is zo ruim dat je er altijd mee uit de voeten kan.
We hebben er geen ideologische doelstellingen in opgenomen. Als je daar prijs op stelt moet je die in een manifest of iets dergelijks zetten. Onze standaard statuten kan je namelijk niet aanpassen. Daarom is het oprichten van een energiecoöperatie via ons zo goedkoop.

Vereniging van Eigenaren en energiebesparing

Ook een vereniging van eigenaren kan een energiecoöperatie oprichten. De coöperatie staat dan eigenlijk naast de VvE. Ook hoeven dan niet alle leden van de VvE toe te treden tot de coöperatie. Door de oprichting heb je toegang tot subsidies en bovendien tot andere financieringsvormen.

Wie kan je verder helpen?

Er zijn veel mensen en instellingen die je willen helpen. Bijvoorbeeld:
– Het adviesplatform Hier Opgewekt. Zij hebben alle informatie en voorbeeldregelingen die je nodig hebt. Ook uitgebreide informatie over subsidie, de postcoderoosregeling en andere zaken.
Energiebedrijf Greenchoice, zij willen graag dat de leden van de coöperatie klant worden bij Greenchoice. Per lid dat klant wordt betalen ze een vast bedrag per jaar aan de coöperatie. Met dat geld kan je investeren in jullie doelstelling.
Nudge. Een platform voor verduurzaming van de samenleving. Ze verbinden initiatieven in heel Nederland.