Executeur bevoegd bij nog onbekende erfgenamen?

Executeur bevoegd bij nog onbekende erfgenamen?

Home » Executeur bevoegd bij nog onbekende erfgenamen?
8.6
Is de executeur wel bevoegd om de erfenis af te wikkelen als nog niet alle erfgenamen bekend zijn?

Ja, de executeur is bevoegd om de erfenis af te wikkelen als hij zijn benoeming tot executeur heeft aanvaard. Het is de taak van de executeur om ervoor te zorgen dat alle erfgenamen ontvangen waar ze recht op hebben.

Executeur bevoegd bij onbekende erfgenamen

Testament met zegel

Je wordt executeur doordat je in het testament van de erflater als executeur bent benoemd en je die benoeming aanvaardt. Maar mag je als executeur al aan de slag, terwijl nog niet alle erfgenamen bekend zijn? Ja, dat mag.

Executeur bevoegd na aanvaarding

De executeur is bevoegd om alle werkzaamheden uit te voeren, ook als nog niet alle erfgenamen bekend zijn.

De executeur moet er uiteindelijk wel voor zorgen dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft. Bij onvindbare erfgenamen is een verdeling van de erfenis niet mogelijk. In dat geval kan je aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar of bewindvoerder aan te wijzen. De vereffenaar heeft als taak om alle erfgenamen te vertegenwoordigen. Dus ook de erfgenamen die onvindbaar zijn. De bewindvoerder treedt op namens de onvindbare erfgenamen.

Verklaring van erfrecht

Als de executeur zeker wil weten wie de erfgenamen zijn, dan kan hij de notaris een verklaring van erfrecht op laten stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een testament de erfgenamen niet met namen benoemd. De notaris kan dan een onderzoek doen in verschillende registers en verklaren wie de erfgenamen zijn. Het voordeel voor de executeur is ook dat de verantwoordelijkheid hiermee verschuift naar de notaris die de verklaring opstelt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen