Extra voordelen als je statuten wijzigt

Extra voordelen als je statuten wijzigt

Home » Extra voordelen als je statuten wijzigt
8.5

Wat zijn extra voordelen van statuten wijzigen?

Als je de statuten wijzigt heb je meestal een inhoudelijke reden. De doelstelling is niet meer van deze tijd. De landelijke koepel heeft zoveel gewijzigd dat jullie statuten niet meer aansluiten. Je wilt alsnog een ANBI status aanvragen. Kortom er zijn inhoudelijke redenen genoeg waarom soms een statutenwijziging noodzakelijk is.

Maar er is een onverwacht voordeel.

Statuten aanpassen aan de moderne tijd

Jouw statuten worden namelijk ook direct aangepast aan de moderne tijd.

  1. Gewijzigde wetgeving en terminologie. In de afgelopen jaren zijn er wat termen gewijzigd. De beroemde algemene ledenvergadering bestaat niet meer. Die heet nu Algemene Vergadering. Het jaarverslag heet geen jaarverslag meer, dat is nu een bestuursverslag. Jaarstukken is nu voorbehouden aan de financiële verantwoording. Maak je nieuwe statuten, dan zijn al die termen ook weer helemaal bijgewerkt. De Kamer van Koophandel heet ook al jaren geen Kamer van Koophandel en Fabrieken meer.
  2. Vergadering bijeenroepen via de e-mail. Vaak staat in oude statuten dat een vergadering schriftelijk moet worden bijeengeroepen. In nieuwe statuten staat uitdrukkelijk dat dit ook via elektronische weg kan. Je hoeft het niet te doen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig.
  3. Elektronisch stemmen. De oude statuten vereisen aanwezigheid op de vergadering om te kunnen stemmen. Nieuwe statuten maken het mogelijk dat mensen ook van afstand deelnemen aan de vergadering en eventueel elektronisch stemmen. Dit is zo geformuleerd dat de mogelijkheid niet gebonden is aan een bepaalde bestaande techniek.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging