Hoe hef ik een vereniging op?

Hoe hef ik een vereniging op?

Home » Hoe hef ik een vereniging op?
8.5

Vereniging opheffen

Het ledental van de vereniging loopt al jaren terug, er zijn niet genoeg vrijwilligers meer. Het bestuur besluit de vereniging op te heffen. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Dat besluit moet bij een vereniging genomen door de leden op een algemene vergadering.
In de statuten zal exact beschreven staan hoe een dergelijk besluit genomen moet worden. Zeker voor het opheffen van de vereniging zullen er extra eisen aan het besluit gesteld zijn. Zorg dat je die stappen juist uitvoert, om achteraf geen problemen te krijgen.

Ontbinding al er geen leden zijn

Voor verenigingen en coöperaties geldt nog een speciale regel: deze rechtspersonen worden ontbonden als er geen leden meer zijn. In dat geval is er geen besluit nodig.

Afronding door vereffening

In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organisatie noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de vereniging gaat bewaren. Bij ontbinding van de vereniging moet het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden worden betaald en bezittingen verkocht. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd. Dat geld kun je dus niet uitkeren aan de bestuurders van de vereniging.
Indien je een ANBI opheft staat er in de statuten een bijzonder bepaling. Het eventuele batig saldo moet dan naar een andere ANBI met een vergelijkbaar doel.

Eindbalans

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het handelsregister van de KvK. Na verloop van twee maanden en als er geen crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de vereniging uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de vereniging op te bestaan en kan zij uitgeschreven.

Bewaren archief

Let op dat je de boeken en bescheiden van de vereniging 7 jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de vereniging uitschrijven bij het handelsregister.

Leg besluit goed vast

logo overeenkomsten.nl

Zorg dat het besluit correct is genomen en vastgelegd. Via onze zustersite www.overeenkomsten.nl kun je een model bestuursbesluit downloaden.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging