Stichting opheffen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stichting op te heffen. Het bestuur kan besluiten de stichting te ontbinden. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Maar er kan ook een tijdstip of omstandigheid in de statuten staan wanneer de stichting zal ophouden te bestaan.

Afronding door vereffening

In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organisatie noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de stichting gaat bewaren. Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden worden betaald en bezittingen verkocht. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd, ten behoeve van het doel van de stichting. Dat geld kun je dus niet uitkeren aan de bestuurders van de stichting.
Indien je een ANBI opheft staat er in de statuten een bijzonder bepaling. Het eventuele batig saldo moet dan naar een andere ANBI met een vergelijkbaar doel.

Eindbalans

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het handelsregister van de KvK. Hij kondigt in een landelijk dagblad aan dat de stichting zal worden opgeheven. Na verloop van twee maanden – en zonder dat een crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de stichting uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de stichting op te bestaan en wordt zij uitgeschreven.

Bewaren archief

Let op dat je de boeken en bescheiden van de stichting 7 jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de stichting uitschrijven bij het handelsregister.

Leg besluit goed vast

logo overeenkomsten.nlZorg dat het besluit correct is genomen en vastgelegd. Via onze zustersite www.overeenkomsten.nl kun je een model bestuursbesluit downloaden.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?