Hoe opzeggen huurovereenkomst na overlijden huurder?

Hoe opzeggen huurovereenkomst na overlijden huurder?

Home » Hoe opzeggen huurovereenkomst na overlijden huurder?
8.6

Opzeggen van huurovereenkomst na overlijden van huurder

Hoe moet een huurovereenkomst worden opgezegd na overlijden van de huurder?

Een overledene kan huurder zijn geweest van een huurwoning. De huurovereenkomst eindigt niet op het moment van overlijden en blijft dus enige tijd bestaan.

Pas op het einde van de tweede maand na het overlijden van de alleenwonende huurder eindigt de overeenkomst automatisch. Daarvoor is niet vereist dat de huurovereenkomst nog moet worden opgezegd. Opzegging gaat dus automatisch. Als er naast de overleden huurder een medehuurder is, dan loopt de huurovereenkomst automatisch door met die medehuurder.

Wanneer opzeggen

De erfgenamen van de alleenwonende huurder die de erfenis hebben aanvaard, kunnen de huurovereenkomst pas tegen het eind van de eerste maand na het overlijden van de huurder opzeggen. Erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard zijn verplicht om de (achterstallige) huur te betalen aan de verhuurder en de woning te ontruimen.

Hoe opzeggen

Zoals hiervoor staat, de huurovereenkomst eindigt van rechtswege. Je aanvaardt dus niet de erfenis door aan de verhuurder te melden dat de huurder is overleden. Je doet melding van overlijden en daardoor eindigt de huurovereenkomst.
In de huurovereenkomst staat hoe de huurovereenkomst moet worden gestaakt. Bijvoorbeeld schriftelijk en per aangetekende brief aan de verhuurder. De erfgenamen of de executeur moet de melding van overlijden doen met inachtneming van de formaliteiten. Op de website van de verhuurder staat soms ook aangegeven welke documenten nodig zijn, zoals een kopie overlijdensakte.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis