Hoe stoppen of ontslag nemen als executeur?

Hoe stoppen of ontslag nemen als executeur?

Home » Hoe stoppen of ontslag nemen als executeur?
8.6

Stoppen of ontslag nemen als executeur

Hoe kan ik stoppen of ontslag nemen als executeur?
Je kan als executeur aan de kantonrechter vragen om ontslagen te worden uit je functie als executeur.

Je kunt om wat voor reden dan ook jouw taak als executeur niet meer willen of kunnen afmaken. Bijvoorbeeld omdat je de verantwoordelijkheden te groot vindt, je niet wist wat de executeurstaak inhield of omdat je geen medewerking krijgt van de erfgenamen. In dat geval kan je altijd jouw ontslag verzoeken bij de kantonrechter.

Ontslag via kantonrechter

De RechtspraakDe wet bepaalt dat een executeur op eigen verzoek kan worden ontslagen door de kantonrechter. De kantonrechter moet jouw ontslagverzoek in principe altijd toewijzen. Het ontslag zal dan ook zonder reden worden verleend. Niemand is namelijk gediend met een executeur die zijn of haar taak niet wil uitvoeren. Let wel op: de kantonrechter kan alleen een vervanger aanstellen als het testament bepaalt dat de kantonrechter dat mag doen.

Voor ontslag moet je dus naar de kantonrechter en jouw ontslagverzoek indienen met een verzoekschrift. Op de website van De Rechtspraak kan je lezen hoe een verzoekschriftprocedure in grote lijnen verloopt. Je kunt dus niet zelf ontslag nemen en jouw ontslag aangeven aan de erfgenamen of de notaris die de Verklaring van Executele heeft afgegeven. Zonder uitspraak van de kantonrechter ben je dus nog steeds executeur.

Als de kantonrechter jou eenmaal heeft ontslagen, dan heb je niet nog een aparte verklaring van de notaris nodig.

Indienen van ontslagverzoek

Voor een geslaagd ontslagverzoek moet je het duidelijk omschreven verzoek indienen bij de juiste kantonrechter. Je moet het verzoekschrift indienen bij de kantonrechter van de rechtbank van jouw woonplaats. Dat is de enige rechtbank die jouw verzoek mag behandelen. Op de website van de Rechtspraak kan je vinden welke rechter dat is. Neem voor de zekerheid eerst contact op met de betreffende rechtbank om er zeker van te zijn dat het de juiste rechtbank is.

Voor het indienen van het ontslagverzoek is een advocaat niet verplicht. Je zou dus zelf het ontslagverzoek kunnen opstellen en indienen bij de griffie van de bevoegde rechter. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan deze procedure die je (in principe) zelf moet voldoen, zoals het griffierecht.

Na het ontslag

Als de executeur wordt ontslagen, is er geen executeur meer. Hoe moet het dan verder met de nalatenschap? In eerste instantie kijk je of de erflater een vervanger heeft aangewezen in zijn of haar testament die de executeurstaak oppakt als de eerste executeur wegvalt. Als dat niet zo is, moeten de erfgenamen de nalatenschap zelf en in onderling overleg afwikkelen. In plaats daarvan kan er een vereffenaar worden benoemd door de rechtbank.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van executele