Stappenplan opheffen huwelijkse voorwaarden 590.-

Stappenplan opheffen huwelijkse voorwaarden 590.-

Home » Huwelijkse voorwaarden herroepen » Stappenplan opheffen huwelijkse voorwaarden
8.4

Opheffen Huwelijks Voorwaarden

Stappenplan voor je akte
cijfer vier


Wij willen je graag helpen om het opheffen van jullie huwelijks voorwaarden goed voor te bereiden. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om deze stap te kunnen nemen op een rijtje gezet.
Als je het antwoord op deze vragen hebt dan kun je het formulier op onze site heel snel invullen.

 1. Wat hebben jullie nu geregeld?

  Zorg dat je leest wat jullie in je huwelijks voorwaarden hebben geregeld. Meestal staat er in dat je ze in onderling overleg kan intrekken. Voor de duidelijkheid, huwelijks voorwaarden zijn een contract. Een contract sluit je af met twee partijen. Dat wil zeggen dat de wijziging, of het beëindigen ook alleen met twee partijen kan. Jullie moeten het dus samen eens zijn over deze stap.

 2. Wat is de nieuwe gewenste situatie?

  Als je nu de huwelijks voorwaarden intrekt ben je getrouwd naar het recht dat nu geldt. Dat is sinds 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat als je niets extra regelt de bezittingen en schulden van voor de datum van herroeping niet gedeeld zullen worden. Die blijven van iedere partner. Bij een echtscheiding hoeven die niet verdeeld.
  Meestal is de reden van de herroeping juist dat partijen een complete gemeenschap van goederen wensen. Daar zijn namelijk bepaalde (fiscale) voordelen aan verbonden. Je kunt straks deze keuze maken in het formulier.

 3. Geen terugwerkende kracht?

  De wijziging van huwelijks voorwaarden gaat in op de datum dat de akte is ondertekend. Voor de buitenwereld zelfs pas op het moment dat de akte is ingeschreven in het huwelijks goederenregister. Dit wil zeggen dat de wijzigingen geen effect hebben op nu reeds lopende verplichtingen of toezeggingen.

 4. Overlijdensrisicoverzekeringen

  Wat jullie ook willen, de betaalde premie van een eventuele overlijdensrisicoverzekering wil je niet delen. Om de overlijdensuitkering onbelast te kunnen ontvangen, moet de premie niet uit een gemeenschappelijke pot zijn betaald. Wij nemen dat standaard op in de akte. Het wil ook zeggen dat toekomstige premies van een aparte rekening betaald moeten worden. Zorg dat je dit goed regelt, het kan behoorlijk in de erfbelasting schelen.

Wat zijn de volgende stappen?

De notaris gaat de vragen bekijken. Leest de bestaande huwelijks voorwaarden. Daarna kan de notaris aanvullende vragen stellen.
Hierna maakt de notaris een akte. Die ontvangen jullie in concept. Daarna volgt een afspraak met jullie beiden om dat concept door te nemen en te ondertekenen.
De notaris schrijft de nieuwe akte in bij de rechtbank in het huwelijks goederenregister.