In woning blijven na overlijden samenwonende partner?

In woning blijven na overlijden samenwonende partner?

Home ยป In woning blijven na overlijden samenwonende partner?
8.6
Kan ik in ons gemeenschappelijke huis blijven wonen als mijn partner komt te overlijden?

Als er een verblijvingsbeding is opgenomen in een samenlevingscontract is dat mogelijk. Hebben jullie niets geregeld? Dan gaat de woning (voor de helft) naar de erfgenamen van jouw partner en kan je er waarschijnlijk niet in blijven wonen.

In gemeenschappelijke woning blijven wonen na overlijden partner

Samenwonen en je partner overlijdt

Na overlijden partner, wat gebeurt er dan met de woning? Kan jij daar blijven wonen, wie bepaalt dat? Jullie zelf, als je het nu goed regelt.

Was het een huurhuis? Dan is de vraag of je als mede-huurders stond geregistreerd op het huurcontract. In dat geval heb je gewoon rechten als huurder. In andere gevallen is bepalend hoe lang je al op hetzelfde adres stond ingeschreven en of je dat kan ondersteunen met een samenlevingsovereenkomst.

Bij een koophuis is bepalend van wie de gemeenschappelijke woning mede-eigendom wordt na het overlijden van langstlevende partner.

Geen samenlevingscontract of verblijvingsbeding

Je kunt niet in de woning blijven wonen als er geen samenlevingscontract is of als het samenlevingscontract hierover niks regelt. De woning is dan van de erfgenamen van je overleden partner. Zij bepalen wat er met de woning gaat gebeuren, juridisch heb je geen rechten.

Verblijvingsbeding

Willen jullie dat anders? Je moet dan een verblijvingsbeding opnemen in het samenlevingscontract. Daarmee leg je vast dat bij het overlijden van de ene partner, de woning automatisch naar de langstlevende partner gaat. De langstlevende partner krijgt dan de gemeenschappelijke woning en de inboedel. De erfgenamen van de overleden partner krijgen dat dan niet. Let op: Een verblijvingsbeding dat niet bij de notaris is opgemaakt, kan ongeldig zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Samenlevingscontract