Flappentap

  Als je aan een iemand die is getrouwd in gemeenschap van goederen iets schenkt en er daarover verder niks is vastgelegd, dan moet de begiftigde de gift delen met zijn of haar echtgenoot.
  Die ontvangen schenking is dan onderdeel van de gemeenschap van goederen. Daarmee is die dus automatisch voor de helft van de partner. Dat geldt ook als de begiftigde gaat scheiden. Ook dan wordt de gift verdeeld tussen de ex-echtgenoten.

  Achteraf alsnog uitsluiten van een gemeenschap

  Je hebt de schenking gedaan toen het huwelijk nog goed ging. Nu zie je echter dat het de verkeerde kant op gaat. Kan je nu achteraf bepalen dat de schenking toch niet in de gemeenschap had mogen vallen?

  Je had de schenking buiten de huwelijksgemeenschap van de begiftigde kunnen houden door in de schenkingsakte een uitsluitingsclausule op te nemen. Met een uitsluitingsbepaling regel je dat de schenking nooit in een gemeenschap valt. Met een iets vriendelijkere variant (standaard in onze aktes), regel je dat bij overlijden van de ontvanger de uitsluiting niet van toepassing was. Dat scheelt in de erfbelasting. Dat moet je dan al wel van tevoren in de schenkingsakte hebben opgenomen. Als je eenmaal hebt geschonken, dan kan je die schenking dus niet achteraf uitsluiten van de gemeenschap.

  Huwelijkse voorwaarden opstellen
  Herroep huwelijks voorwaarden
  Doe nu een schenking
  Doe nu een schenking met verruimde vrijstelling