Kunnen wij als verenigingsbestuur de vergadering per e-mail oproepen?

Kunnen wij als verenigingsbestuur de vergadering per e-mail oproepen?

Home » Kunnen wij als verenigingsbestuur de vergadering per e-mail oproepen?
8.5

Vergadering per e-mail oproepen?

De manier van oproeping van de algemene vergadering door het bestuur kan in de statuten worden geregeld. Het uitgangspunt is dat de leden per post worden opgeroepen. Dat is in deze tijd niet altijd praktisch. Daarom is het sinds 2007 mogelijk om verenigingsleden via e-mail op te roepen voor de vergadering.

De voorwaarden daarvoor zijn:

  • De statuten hebben de mogelijkheid tot oproeping per e-mail niet uitgesloten;
  • Het e-mailbericht moet leesbaar en reproduceerbaar zijn;
  • De e-mail moet worden verstuurd naar het e-mailadres van het lid dat hij daarvoor heeft opgegeven;
  • Het lid dat via e-mail wordt opgeroepen moet ook uitdrukkelijk hebben ingestemd met die manier van oproeping. Dat kan bijvoorbeeld door het lid op een formulier aan te laten geven dat hij via e-mail wil worden opgeroepen. Als hij daarmee niet heeft ingestemd dan moet hij op de normale manier worden opgeroepen.

Je kan de oproeping in de e-mail zelf of in de bijlage van de e-mail opnemen.
Als je via onze site jouw statuten wijzigt dan zijn ook dit soort bepalingen goed geregeld en kunnen de statuten weer mee met de tijd.

Oproepen moet niet worden verward met bijeenroepen. Met bijeenroepen wordt bedoeld het besluit van het bestuur om de algemene vergadering te houden. Het oproepen van de leden is het daadwerkelijk uitnodigen van de leden tot de vergadering.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Verenigingen