Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?

Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?

Home » Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?
8.5

Elektronisch stemmen

Tijdens de algemene vergadering van de vereniging kunnen leden stemmen over besluiten tijdens de vergadering. Deze stemmen kunnen de leden op de vergadering zelf in persoon of elektronisch doen. Soms is het wenselijk om leden elektronisch stemmen te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer er bij de vergadering een lage opkomst is. In dat geval kan de wens bestaan om leden elektronisch (en daardoor makkelijk) te laten stemmen. Het is ook een andere manier om de leden bij de vereniging te betrekken. Denk daarbij aan stemmen via internet, video-gesprek of per e-mail.

Voor het elektronisch stemmen gelden een paar eisen:

  • Het lid moet identificeerbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke account met wachtwoord voor de website waarop het lid kan stemmen)
  • Het lid moet de vergadering live kunnen volgen.
  • Het lid moet daadwerkelijk kunnen stemmen.

Het is wettelijk niet vereist dat het lid ook kan meepraten tijdens de vergadering. De statuten kunnen dat wel eisen.

Elektronisch stemmen is dus mogelijk, maar die mogelijkheid moet wel in de statuten staan. Onze statuten zijn daarop aangepast. Als je elektronisch stemmen wil opnemen in de statuten moet je dus de statuten wijzigen. Het is daarbij ook belangrijk om ook uit te werken hoe en waar er elektronisch kan worden gestemd. Dat kan in de statuten, maar ook in een losse regeling. Verder kan je in de statuten bepalen dat een lid 30 dagen vóór de vergadering al elektronisch kan stemmen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Verenigingen