In 5 Stappen naar een kleinkindlegaat

Home » Legaat » Kleinkindlegaat » In 5 Stappen naar een kleinkindlegaat
8.4

5 Stappen naar een kleinkindlegaat

Stappenplan voor je akte


We leggen in enkele stappen uit welke vragen je jezelf moet stellen voordat je het kleinkindlegaat gaat opstellen. We leggen ook uit welke keuzes wij gemaakt hebben in onze akte. Als je die keuzes anders wilt, dan kan dat. Je kan dan alleen geen gebruik maken van ons standaard model.

 1. Waarom doe je het?

  Er zijn twee redenen waarom je een kleinkind legaat zou willen opstellen.
  De eerste is dat je iets na wilt laten aan je kleinkinderen. Bijvoorbeeld allemaal € 500,–. Prima, dan kun je door naar stap 2.
  De tweede reden is van fiscale aard. Je wilt de erfbelasting verlagen. Daarom maak je een legaat voor de kleinkinderen. Hierdoor profiteer je van de vrijstelling voor kleinkinderen. Hierbij moet je een paar dingen bedenken. Ten eerste maak je een akte op basis van de fiscale regels die gelden bij het opstellen van de akte. Houd dan goed in de gaten of er geen wetswijzigingen komen. Vrijstellingen kunnen bijvoorbeeld fors wijzigen onder politieke druk. De tweede kanttekening is dat als je een besluit neemt dat je baseert op fiscale motieven, je mogelijk andere overwegingen uit het oog verliest.

 2. Scheve ogen

  Met een kleinkindlegaat loop je het risico van scheve ogen. Niet al jouw kinderen krijgen dezelfde erfenis. Wij hebben voor een bepaalde oplossing gekozen. Stel je hebt drie kinderen. Zonder kleinkindlegaat krijgen ze allemaal 1/3 van de erfenis. Nu heeft kind A, drie kinderen, Kind B, twee kinderen en Kind C, nul kinderen.
  Wij trekken de kleinkind legaten af van het erfdeel van het kind. Op deze manier krijgen alle kinderen toch nog steeds alle drie 1/3 van de erfenis.
  In de akte maak je een legaat voor alle kleinkinderen die leven op het moment dat jij komt te overlijden. Je kunt er dus geen uitzonderen.

 3. Volgorde van betalen

  Wij gaan pas over op kleinkindlegaten als er meer is dan de fiscale vrijstelling per kind. Dus is de erfenis kleiner, dan geen kleinkindlegaat. Heb jij een partner? Dan is het legaat pas opeisbaar bij overlijden van jouw partner, de langstlevende. Het is ook opeisbaar als de langstlevende partner in financiële problemen komt, of in een zorginstelling met eigen bijdrage wordt opgenomen. Zo voorkom je dat het geld verdwijnt terwijl de langstlevende er niets meer aan heeft.

 4. Beheer en bestemming

  Voor de minderjarige kleinkinderen bepaal je dat het beheer over het legaat ligt bij jouw kind/hun ouder. Je kan aangeven dat je dat beheer langer door wilt laten lopen dan achttien jaar.
  Je kunt niet aangeven waar het geld voor gebruikt moet worden. Natuurlijk wil je dat het goed besteed wordt. Maar je kan nu eenmaal niet op voorhand alles overzien. Met een verplichte bestemming kan je meer kwaad dan goed doen. Bijvoorbeeld: het kleinkind kan niet studeren, maar heeft wel een gehandicapt kind met hoge kosten. Dan had je toch niet gewild dat het legaat persé aan een studie of woning moest worden besteed.

 5. Uitsluiten

  Je kunt het legaat uitsluiten voor de schoonfamilie. Dan is het uitsluitend van jouw kleinkind. In de praktijk betekent dit, dat het niet hoeft te worden gedeeld bij een echtscheiding. Wij hebben een “zachte” uitsluitingsclausule. Bij overlijden valt het dan wel in de erfenis van je kleinkind.