Legaat Goed Doel 189.-

Home » Legaat » Legaat Goed Doel
8.4

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Schenken na overlijden met een legaat voor een goed doel

Je kan heel eenvoudig geld schenken aan een goed doel, nadat je bent overleden. Dat doe je bijvoorbeeld aan een, bij ons aangesloten, goed doel. Je kan natuurlijk ook aan andere organisaties of personen geld nalaten. Je laat dat geld (of goederen) na in een aanvulling op je testament of op het wettelijk erfrecht. Je maakt daarvoor dan een losse akte via deze site. We noemen dat een legaat.

Bij een aanvullend legaat voor een aangesloten goed doel is het bijzonder eenvoudig. Je hoeft alleen jouw gegevens en het bedrag in te voeren. Dus in enkele klikken heb je het geregeld. Zie je het goede doel waar jij aan wilt nalaten niet in deze lijst? Dan maak je een gewoon aanvullend legaat. Je moet dan zelf de exacte naam en gegevens van het goede doel opzoeken.

Maak nu een Legaat voor:

 
 

Belastingvrij schenken

ANBI Logo

Deze schenking ontvangt het goede doel uit jouw erfenis. Ook tegen die tijd is er nog veel werk te doen en zij zijn blij met jouw steun. Omdat deze fondsen de ANBI-status hebben, hoeven zij over die schenking geen erfbelasting te betalen. De overheid wil op deze manier stimuleren dat er meer geld wordt nagelaten aan goede doelen. In jouw akte is dat ook opgenomen als een voorwaarde. Als het fonds op het moment dat jij dood gaat niet langer de ANBI status heeft, krijgen ze geen geld.

Wat regel je hier voor legaat?

 • Los legaat
 • Maximaal 1 legaat
 • Al dan niet in aanvulling op bestaand testament
 • Legaat voor geselecteerde organisatie

Juridisch is deze schenking een legaat

De schenking heeft de juridische vorm van een legaat. Daarbij maak je een soort “mini-testament” waarin je een vast bedrag nalaat. Heb je al een testament, dan kan dit ook de vorm hebben van een aanvulling op een bestaand testament. Je kan hiervoor een bepaling aan je testament toevoegen.
Een legaat wordt uitgekeerd nadat je bent overleden. Het legaat gaat voor op de rest van erfenis.

Legaat intrekken

Je kan een legaat altijd weer intrekken. Tot aan het moment van overlijden is dat mogelijk door bij de notaris het legaat weer in te trekken. Dat kan ook door een nieuw testament op te maken trouwens en daar de intrekking in op te nemen.

Vergoeding van de notariskosten

Sommige goede doelen betalen de kosten van de akte die je via ons hebt gemaakt. Je moet dan een kopie van de akte en de factuur aan het fonds opsturen.
Het staat je helemaal vrij om het goede doel te vertellen dat je ze hebt opgenomen in een legaat. Je kan dat ook in alle stilte doen. Dan merken ze het vanzelf bij jouw overlijden.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed mini testament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept legaat
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitief legaat
 • Inschrijving Centraal Testamenten Register
 • Eigen dashboard
+

Tarief Aanvullend legaat € 189.- incl. BTW

Wat kost een Aanvullend legaat


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Een aanvullend legaat is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken;
 • een ID controle doen van de opsteller;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • als de begunstigde een instelling (goed doel) is, onderzoeken wat de exacte naam is in het handelsregister, hiervoor komt € 7,50 per instelling op de prijs;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw aanvullende legaat.

Lees meer