Schenken na overlijden met een legaat voor een goed doel

Je kan heel eenvoudig geld schenken aan een goed doel, nadat je bent overleden. Dat doe je aan een van de bijvoorbeeld aan een bij ons aangesloten goed doelen. Je laat dat geld na in een aanvulling op je testament of op het wettelijk erfrecht. Je maakt daarvoor een losse akte via deze site. We noemen dat een legaat.

Bij een aanvullend legaat voor een aangesloten goed doel is het bijzonder eenvoudig. Je hoeft alleen jouw gegevens en het bedrag in te voeren. Dus in enkele klikken heb je het geregeld. Zie je het goede doel waar jij aan wilt nalaten niet in deze lijst? Dan maak je een gewoon aanvullend legaat. Je moet dan zelf de exacte naam en gegevens van het goede doel opzoeken.

Maak nu een Legaat voor:

 
 

Belastingvrij schenken

Deze schenking ontvangt het goede doel uit jouw erfenis. Ook tegen die tijd is er nog veel werk te doen en zij zijn blij met jouw steun. Omdat deze fondsen de ANBI-status hebben, hoeven zij over die schenking geen erfbelasting te betalen. ANBI LogoDe overheid wil op deze manier stimuleren dat er meer geld wordt nagelaten aan goede doelen. In jouw akte is dat ook opgenomen als een voorwaarde. Als het fonds op het moment dat jij dood gaat niet langer de ANBI status heeft, krijgen ze geen geld.

Wat regel je hier voor legaat?

 • Los legaat
 • Maximaal 1 legaat
 • Al dan niet in aanvulling op bestaand testament
 • Legaat voor geselecteerde organisatie

Juridisch is deze schenking een legaat

De schenking heeft de juridische vorm van een legaat. Daarbij maak je een soort “mini-testament” waarin je een vast bedrag nalaat. Heb je al een testament, dan kan dit ook de vorm hebben van een aanvulling op een bestaand testament. Je kan hiervoor ook een bepaling aan je testament toevoegen.
Een legaat wordt uitgekeerd nadat je bent overleden. Het legaat gaat voor op de rest van erfenis.

Beperkingen aan ons legaat

Je kan met deze service alleen een legaat in de vorm van geld nalaten. Wil je iets anders aan goed doel nalaten? Een schilderij, een huis, een inboedel? Dat kan dan wel, maar niet via deze service. Maak dan een gewoon legaat via onze site.
Je kan ook maar aan één fonds een legaat nalaten. Wij hebben namelijk om kosten te besparen alle gegevens van de deelnemende goede doelen al gecontroleerd en opgenomen in onze databank.
Het is dus heel eenvoudig: je vult je naam in en een bedrag en klaar. Wil je meer fondsen of personen opnemen? Ook dan kan je een legaat opstellen via onze site, maar niet met deze service.

Legaat intrekken

Je kan een legaat altijd weer intrekken. Tot aan het moment van overlijden is dat mogelijk door bij de notaris het legaat weer in te trekken. Dat kan ook door een nieuw testament op te maken trouwens en daar de intrekking in op te nemen.

Vergoeding van de notariskosten

Sommige goede doelen betalen de kosten van de akte die je via ons hebt gemaakt. Je moet dan een kopie van de akte en de factuur aan het fonds opsturen.
Het staat je helemaal vrij om het goede doel te vertellen dat je ze hebt opgenomen in een legaat. Je kan dat ook in alle stilte doen. Dan merken ze het vanzelf bij jouw overlijden.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed mini testament, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept legaat
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitief legaat
 • Inschrijving Centraal Testamenten Register
 • Eigen dashboard
+

Tarief Aanvullend legaat € 179,00 incl. BTW

Een aanvullend legaat is een soort mini-testament. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor een testament gelden. Je moet dus ook in persoon bij de notaris komen tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken;
 • een ID controle doen van de opsteller;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • als de begunstigde een instelling (goed doel) is, onderzoeken wat de exacte naam is in het handelsregister, hiervoor komt € 7,50 per instelling op de prijs;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw aanvullende legaat.

Opbouw prijs Aanvullend legaat

Honorarium notaris€ 123,87
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
BTW€ 31,08
Inclusief BTW€ 179,00

Lees meer