Lief- en leedpot of personeelsvereniging?

Lief- en leedpot of personeelsvereniging?

Home » Lief- en leedpot of personeelsvereniging?
8.3
Wat is beter een lief en leedpot of een personeelsvereniging?

Met een personeelsvereniging heb je meer houvast dan met een lief en leedpot. Je hebt meer geregeld voor de medewerkers. De bijdragen van de werkgever zijn bovendien (deels) aftrekbaar.

Lief-en leedpot of personeelsvereniging?

Kan de lief- en leedpot niet beter in een personeelsvereniging?

Met een lief- en leedpot en personeelsvereniging of personeelsfonds kunnen contributies van het personeel worden beheerd en uitgegeven aan incidentele personeelsactiviteiten en presentjes. Maar wat zijn de voordelen van een personeelsvereniging?

Lief- en leedpot

Met een lief- en leedpot heb je veel minder houvast en regels waarop je kan terugvallen dan bij een personeelsvereniging met een eigen verenigingsbestuur. Er kan dan onenigheid bestaan over waarvoor de pot wel of niet mag worden gebruikt. Door die onduidelijkheid kan de lief- en leedpot leiden tot meer leed dan lief. Ook belangrijk: een bijdrage van de werkgever in de pot valt niet onder de belastingvrijstelling en wordt belast als loon.

Oprichten personeelsvereniging

personeelsvereniging

Een personeelsvereniging is daarom een beter alternatief. Dan worden de bijdragen en uitgaven beheerd door een aparte vereniging die los staat van de werkgever. Je hebt dan ook een vastomlijnde regeling over de contributie en uitgaven in de statuten. Ook heb je als verenigingslid invloed op de vereniging. De bijdrage van de werkgever aan een personeelsvereniging of personeelsfonds valt ook buiten de Werkkostenregeling WKR, waardoor het voor de werkgever aantrekkelijk is om de oprichtingskosten te dragen.

Nadelen

Bij een lief- en leedpot heeft de werkgever meestal invloed. Hij praat mee over de regeling die de beheerders van de pot opstellen. Meestal is dat de afdeling PZ of HRM. Bij een personeelsvereniging heeft de werkgever nadrukkelijk geen stem. Zodra dat wel het geval is zal de fiscus namelijk ingrijpen. Uitkeringen van een personeelsvereniging moeten buiten de invloedssfeer van de werkgever staan.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag