Moet een meerjarige schenking aan een goed doel via de notaris?

Moet een meerjarige schenking aan een goed doel via de notaris?

Home » Moet een meerjarige schenking aan een goed doel via de notaris?
8.4
Moet je voor een meerjarige schenking aan een goed doel naar de notaris?

Nee, voor een meerjarige schenking aan een goed doel hoef je niet langs een notaris. Je moet wel een schenkingsovereenkomst opstellen om gebruik te kunnen maken van belastingaftrek.

Meerjarige schenking

ANBI Logo

Vroeger was voor de schenking aan een ANBI wel een notariële akte verplicht. Tegenwoordig kan je dit ook met een eigen of zelfgemaakte overeenkomst regelen. Een zogeheten onderhandse akte. Dus zonder notaris. In die onderhandse akte meerjarige schenking, die je op onze site kan maken, leg je vast aan wie en hoeveel je wil schenken. Ook wel periodiek schenkingscontract of overeenkomst periodieke giften.

Extra belastingaftrek

Onder bepaalde voorwaarden kan je de gift van je belastbaar inkomen aftrekken zodat het fiscaal voordelig is. Zo dien je voor minimaal vijf jaar te schenken en moet je eerst de overeenkomst maken voordat je de betaling doet.

Schenken na je dood?

De periodieke schenking eindigt (ook als de schenking voor onbepaalde tijd is) bij overlijden van de schenker. Met een testament of aanvullend legaat kan je een bedrag aan een goed doel nalaten na jouw overlijden. Voor een aantal aangesloten goede doelen kan je makkelijk een los legaat opstellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?