Moet of kan kerkgenootschap via notaris worden opgericht?

Moet of kan kerkgenootschap via notaris worden opgericht?

Home » Moet of kan kerkgenootschap via notaris worden opgericht?
8.5

Oprichten kerkgenootschap via notaris

Kan of moet ik via de notaris een kerkgenootschap oprichten?

Een kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon. Niet alle regels voor alle rechtspersonen gelden daarom ook voor kerkgenootschappen. De hoofdregel is dat een rechtspersoon moet worden oprichten via een notariële oprichtingsakte. Anders bestaat de rechtspersoon juridisch niet. Een uitzondering daarop is de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Kan of moet een kerkgenootschap altijd via de notaris worden opgericht?

Oprichtingsakte niet verplicht

KerkDe regel dat een rechtspersoon verplicht moet opgericht met een notariële oprichtingsakte geldt niet voor kerkgenootschappen. Er is voor oprichting en het bestaan van een kerkgenootschap dus geen notariële oprichtingsakte nodig. Maar dat betekent niet dat je een kerkgenootschap niet via de notaris kunt oprichten.

Waarom oprichten via notaris?

Het kan namelijk toch verstandig zijn om een kerkgenootschap via de notaris op te richten. Dan staat namelijk schriftelijk en duidelijk in een notariële akte vastgelegd dat het een kerkgenootschap is. Dat is dan een juridisch vaststaand feit dat kan worden bewezen met de oprichtingsakte. Als het kerkgenootschap transacties doet (met andere partijen), kan de wederpartij mogelijk verlangen dat het kerkgenootschap kan bewijzen dat het juridisch een kerkgenootschap (en dus rechtspersoon) is. Dat kan dan eenvoudig worden bewezen met het overleggen van de oprichtingsakte van het kerkgenootschap.

Alternatieven

Naast het kerkgenootschap kan ook worden gekozen voor de vereniging of de stichting als rechtsvorm. Veel moskeeën zijn bijvoorbeeld een stichting. Ook zie je bij veel kerken een aparte steunstichting.

Lees meer over het kerkgenootschap op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris