Moeten wij een stichting of een vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?

Moeten wij een stichting of een vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?

Home » Moeten wij een stichting of een vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?
8.6

Stichting of vereniging

Wat past het beste bij onze plannen? Moeten we een stichting of vereniging oprichten om ons doel te ondersteunen?

Eerst een uitleg van de overeenkomsten tussen deze beiden en dan de verschillen.

Overeenkomsten

Zowel de stichting als de vereniging richt je op als je eerste doel niet is om winst te maken. Je mag wel winst maken, maar die moet je dan inzetten voor het doel van de stichting of vereniging. Je kan personeel in dienst nemen. Heel belangrijk: je hebt rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat je een bankrekening kunt openen en op andere manieren deel kan nemen aan het economisch verkeer.
De stichting/ vereniging betaalt geen winstbelasting. Maar dat kan anders zijn als de stichting bedrijfsmatige activiteiten gaat uitvoeren. Dan kan De Belastingdienst een aanslag gaan opleggen.
Je kan in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen, zoals de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Voor de regels hierover kijk je even op de site van De Belastingdienst. Wil je een van deze twee statussen? Je vult de vraag in en het wordt automatisch aangepast in de statuten.ANBI Logo

Verschillen

Bij een vereniging zijn de leden formeel de baas. De algemene vergadering,waar alle leden stemrecht hebben is het hoogste orgaan. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. Voor sport, tuin en andere verenigingen is dat de gangbare manier. De leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het bestuur naar huis sturen.
Bij een stichting zijn geen leden, mogelijk wel donateurs. Je kan dan de betrokkenheid bereiken door abonnementen of licenties te verkopen. Er is een stichtingsbestuur en dat bepaalt het beleid. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Een bestuur kan uit 1 of meer leden bestaan, gebruikelijk is in ieder geval 3 bestuursleden.

Animatie met uitleg

Bekijk in deze animatie in minder dan 1 minuut de verschillen tussen een vereniging en een stichting.
Moet ik een vereniging of een stichting oprichten?

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging