Verklaring van Erfrecht voor overleden kind 428,-

Verklaring van Erfrecht voor overleden kind 428,-

Home » Nabestaandenservice » Verklaring van Erfrecht voor overleden kind
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.
Het document ontvang je van een notaris.

Maak een Verklaring van erfrecht voor jouw overleden kind

Is jouw kind overleden, terwijl dat kind niet getrouwd was en ook geen kinderen had? Dan heb je, hoe jong dat kind ook was, een Verklaring van Erfrecht voor een overleden kind nodig. Let wel op, dat is natuurlijk alleen het geval als dat kind bezittingen had, zoals een huis. Of als de bank vraagt om een dergelijk document.

De meeste verklaringen van erfrecht zijn voor een langstlevende partner of de kinderen van de overledene. Maar wat als die er niet zijn? De werkwijze is als volgt:

 • De notaris onderzoekt of de overledene een testament had.
 • Onderzoek of de overledene kinderen had. Dat moet altijd, hoe jong de overledene ook was.
 • Was de overledene getrouwd op het moment van overlijden.
 • Indien deze zaken niet het geval zijn, onderzoek wie de ouders zijn van de overledene.
 • Onderzoek wie de andere kinderen zijn van die ouders, dus de broers en zussen van de overledene.

Op grond van deze gegevens kan de notaris aangeven wie de erfgenamen zijn van de overledene.

Stappenplan

Stappenplan Verklaring van Erfrecht voor overleden kind

 1. Gegevens van de overledene

  Je moet de exacte gegevens van de overledene opgeven. Die staan op de overlijdensakte. Daarop staan de juiste gegevens van de overledene. Je kunt de overlijdensakte aanvragen bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dat al voor je. Je hoeft de overlijdensakte niet aan ons op te sturen.

 2. Wil je de erfenis aanvaarden?

  De belangrijkste en ingewikkeldste vraag. Willen alle erfgenamen de erfenis aanvaarden? Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de lusten en de lasten. Dus de bezittingen en de schulden. Is er een risico dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan moet je de erfenis niet aanvaarden. Want door te aanvaarden ben je dan aansprakelijk voor de schulden. Je kunt de erfenis verwerpen (helemaal van af zien dus), of eerst laten beschrijven. Dat laatste kost je geld, je noemt dat beneficiair aanvaarden.

  Voor een verklaring van erfrecht moet duidelijk zijn dat alle erfgenamen de erfenis aanvaarden. In de verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen alleen personen zijn die de erfenis zuiver hebben aanvaard. Immers op basis van die verklaring gaat de bank straks uitbetalen.

  Iedere erfgenaam ontvangt straks een formele verklaring van Notariële Diensten. Daarmee geeft de erfgenaam aan wat zijn/haar keuze is. Die verklaringen voor aanvaarding gaan in het dossier. Als alle erfgenamen hun beslissing hebben ingeleverd kan de verklaring van erfrecht gereed worden gemaakt.

 3. Legitimeren

  De identiteit van de persoon die de erfenis gaat aanvaarden moet gecontroleerd worden. Het moet wel zeker zijn dat degene die daar tekent ook echt wel degene is die de erfenis op zich wil nemen. Daarom moet die identiteit gelegaliseerd zijn. Dat kan je op verschillende manieren doen:
  – de snelste en goedkoopste manier is via iDIN, je bevestigt online via jouw bank jouw identiteit. Dit is vergelijkbaar met een betaling via iDEAL. Dit is gratis.
  op ieder gemeentehuis in Nederland, de kosten liggen rond de € 10,–.
  – bij iedere notaris, reken daar op een bedrag vanaf € 40,– (vraag naar de kosten voor legalisatie).
  – via een videoverbinding. Voor erfgenamen die in het buitenland wonen en geen Nederlandse bankrekening hebben, bieden wij de mogelijkheid van legaliseren via een videoverbinding.

 4. Zijn er eerder erfgenamen overleden?

  Soms is er een broer of zus vooroverleden. Heeft de broer of zus zelf kinderen nagelaten? Dan komen die in de plaats van de broer of zus. Je kunt dan niet verder voor het goedkope DoeHetZelfTarief. Tenzij er al een verklaring van erfrecht is opgesteld voor diegene. Anders moet de notaris nu uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Dat is meer werk, dus helaas meer kosten.

 5. Had de overledene onroerend goed?

  Als er onroerend goed op naam van de overledene staat, dan kan je het best de verklaring van erfrecht direct in laten schrijven bij het Kadaster. Daarmee staat dan in het Kadaster vast wie de eigenaar is van dat onroerend goed. Wij doen het gelijk in dit proces voor lage kosten.

  Het wijzigen in het Kadaster moet gebeuren om ooit het onroerend goed te kunnen verkopen (leveren). Die levering kan alleen door de rechthebbende. Als je het dan pas gaat regelen, dan is het meestal een stuk duurder. Je zit dan namelijk bij de notaris die de koper heeft gekozen aan tafel.

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?


Zekerheid voor de bank

Als iemand is overleden dan willen de erfgenamen de erfenis afhandelen. Daarvoor willen ze bijvoorbeeld toegang krijgen tot banktegoeden. De bank kan niet zomaar uitbetalen omdat zij niet zeker weten wie de erfgenamen zijn. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt, is zij aansprakelijk voor de schade. In de situatie dat er geen partner en kinderen zijn, vraagt de bank praktisch altijd een verklaring.

Lees ook: Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Waarom via ons een Verklaring van Erfrecht voor jouw kind opstellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een verklaring van erfrecht. Het tarief voor deze verklaring van erfrecht is hoger dan voor een gewone eenvoudige verklaring van erfrecht. Dat komt door twee zaken.

Ten eerste moeten er meer gemeenteonderzoeken worden gedaan. Bij een normale verklaring is dat eenmalig. Dan onderzoek je wie de kinderen zijn van de overledene. In dit geval zijn er drie onderzoeken nodig. Naast dat eerste onderzoek, moet van iedere ouder uitgezocht wie daarvan de afstammelingen zijn. Wij dragen die kosten af aan de gemeente.

Ten tweede is het meer werk om exact in kaart te brengen wie de erfgenamen zijn. Leven de ouders van de overledene nog, ja of nee. Welke kinderen hadden zij en wat was hun verhouding tot de overledene.

De notaris zoekt altijd bij het ontvangen van de opdracht in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

overleden brief
 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten klaar met de aanvraag
 • Eén verklaring, overal geldig
 • 100% online, je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

Wij zijn de grootste en snelste aanbieder van verklaringen van erfrecht in Nederland.

Wat regel ik hier?

Je hebt een verklaring van erfrecht nodig omdat de bank of een andere instantie daarom heeft gevraagd. Er zijn een paar voorwaarden om online de verklaring te kunnen regelen.

 • Het betreft een eenvoudige situatie.
 • Er is geen testament. Is dat er wel, dan maak je een gewone verklaring van erfrecht tegen een lager tarief.
 • Je wilt een Nederlandse verklaring van erfrecht (dus geen Europese).
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden.
 • De gegevens van alle erfgenamen zijn bekend.
 • De ouders van de overledene zijn in Nederland ingeschreven in het BRP.

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht voor een overleden kind?

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht voor een overleden kind heeft de notaris een aantal gegevens nodig. Die kun je zelf verzamelen, zoals de contactgegevens van alle betrokken personen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je waar dan ook elders kunt vinden. De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene.
 2. Je geeft de gegevens door van de ouders van het overleden kind en van eventuele broers en zussen.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij kadaster

Je kunt de verklaring van erfrecht ook direct laten inschrijven in het Kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Bovendien ontvang je dan de WOZ en andere stukken op de juiste naam. Je kunt de opdracht direct verstrekken, wij doen het dan voor relatief weinig geld.

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een verklaring van erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn. Helaas kan het ook langer duren, soms wel maanden. Waarom is dat? Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. De notaris moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat de notaris moet uitzoeken of het overleden kind zelf kinderen had. Dit klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden en of er kinderen zijn uit andere relaties. Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Dat kan snel, maar soms duurt dit dus langer.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een verklaring van erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden.
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen.
 • Eventueel een handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente.


+

Tarief Verklaring van Erfrecht Familie € 428.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht Familie


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de verklaring van erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de verklaring van erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam of executeur komt er € 29,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding. Deze kosten brengen wij ook in rekening als er bijvoorbeeld een externe contactpersoon is, die tellen wij mee als extra betrokkene.

Alleen bij ons zit een eventuele boedelvolmacht in het tarief. Dit omdat in de meeste gevallen een volmacht wel zo praktisch is om de erfenis af te handelen.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 78,--

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen (ongeveer twee op de tien dossiers) moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij jou in rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvang je een e-mail. Dan weet je dat het onderzoek gestart is. Wij geven je dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op jouw eindfactuur.  Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om je op dat moment zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 39,--. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening.

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online. Je kunt je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere notarissen, dan is dit een enorm verschil. 

Partner, ouder of testament

De overledene is je partner of je ouder en/of je staat in het testament

€ 298,-

Broer of zus

De overledene is je broer of zus
Geen testament

€ 428,-

Kind

De overledene is je kind
Geen testament

€ 428,-

Lees meer