Verklaring van Erfrecht voor overleden kind 329,-

Verklaring van Erfrecht voor overleden kind 329,-

Home » Nabestaandenservice » Verklaring van Erfrecht voor overleden kind
9.2

Maak een Verklaring van erfrecht voor jouw overleden kind

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd aan de erfenis komen. Het is voor buitenstaanders namelijk niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Is jouw kind overleden, terwijl dat kind niet getrouwd was en ook geen kinderen had? Dan heb je, hoe jong dat kind ook was, een Verklaring van Erfrecht voor een overleden kind nodig. Let wel op, dat is natuurlijk alleen het geval als dat kind bezittingen had, zoals een huis. Of als de bank vraagt om een dergelijk document.

De meeste Verklaringen van Erfrecht zijn voor een langstlevende partner of de kinderen van de overledene. Maar wat als die er niet zijn? De werkwijze is als volgt:

 • de notaris onderzoekt of de overledene een testament had;
 • onderzoek of de overledene kinderen had, dat moet altijd, hoe jong de overledene ook was;
 • was de overledene getrouwd op het moment van overlijden;
 • indien deze zaken niet het geval zijn, onderzoek wie de ouders zijn van de overledene;
 • onderzoek wie de andere kinderen zijn van die ouders, dus de broers en zussen van de overledene.

Op grond van deze gegevens kan de notaris aangeven wie de erfgenamen zijn van de overledene.

Waarom heb je een verklaring van erfrecht nodig?


Zekerheid voor de bank

Als iemand is overleden dan kunnen de erfgenamen de erfenis opvragen. Dit kan bijvoorbeeld een banktegoed zijn. De bank kan niet zomaar uitbetalen. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt, is zij aansprakelijk voor de schade. In de situatie dat er geen partner en kinderen zijn, vraagt de bank praktisch altijd een Verklaring.

Waarom via ons een Verklaring van Erfrecht voor jouw kind opstellen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een Verklaring van Erfrecht. Het tarief voor deze Verklaring van Erfrecht is hoger dan voor een gewone eenvoudige verklaring van erfrecht. Dat komt door twee zaken.

Ten eerste moeten er meer gemeenteonderzoeken worden gedaan. Bij een normale Verklaring is dat eenmalig. Dan onderzoek je wie de kinderen zijn van de overledene. De onderzoekskosten bedragen gemiddeld iets meer dan € 35,– In dit geval zijn er drie onderzoeken nodig. Naast dat eerste onderzoek, moet van iedere ouder uitgezocht wie daarvan de afstammelingen zijn. Wij dragen die kosten af aan de gemeente.

Ten tweede is het meer werk om exact in kaart te brengen wie de erfgenamen zijn. Leven de ouders van de overledene nog, ja of nee. Welke kinderen hadden zij en wat was hun verhouding tot de overledene.

De notaris zoekt altijd bij het ontvangen van de opdracht in het Centraal Testamentenregister of er een testament is. Als jij dacht dat er geen testament was en de notaris vindt er wel een, dan krijg je een melding. Daarin staat van welke datum en bij welke notaris dat testament is.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • Jij bent in 20 minuten klaar
 • Eén verklaring, overal geldig
 • Grotendeels online
 • Je hoeft niet persoonlijk naar de notaris
 • Inclusief eventuele boedelvolmachten
 • Betaal pas aan het einde van het traject

Wij zijn de grootste en snelste aanbieder van Verklaringen van Erfrecht in Nederland.

Wat regel ik hier?

Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig omdat de bank of een andere instantie daarom heeft gevraagd. Er zijn een paar voorwaarden om online de Verklaring te kunnen regelen.

 • Het betreft een eenvoudige situatie
 • Er is geen testament. Is dat er wel, dan maak je een gewone verklaring van erfrecht tegen een lager tarief
 • Je wilt een Nederlandse Verklaring van Erfrecht (dus geen Europese)
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden
 • De gegevens van alle erfgenamen zijn bekend
 • De ouders van de overledene zijn in Nederland ingeschreven in het BRP

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht voor een overleden kind?

Voor het opstellen van een Verklaring van Erfrecht voor een overleden kind heeft de notaris veel gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je elders kan vinden.
De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene
 2. Je geeft de gegevens door van de ouders van het overleden kind en van eventuele broers en zussen
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Extra mogelijkheid: inschrijven bij kadaster

Je kan de Verklaring van Erfrecht ook direct laten inschrijven in het kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Als je de opdracht direct geeft bij het opstellen, doen wij dat voor €45,– . Bovendien ontvang je dan de WOZ en andere stukken op de juiste naam.

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een Verklaring van Erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn. Helaas kan het ook langer duren, soms wel maanden. Waarom is dat? Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat de notaris moet uitzoeken of het overleden kind zelf kinderen had. Dit klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden en of er kinderen zijn uit andere relaties. Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Dat kan snel, maar soms duurt dit dus langer.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen
 • Handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente
 • Eigen dashboard


+

Tarief Verklaring van Erfrecht Familie € 329.- incl. BTW

Wat kost een Verklaring van Erfrecht Familie


Bijkomende kosten:


Werkzaamheden

De notaris zal voor het tarief:

 • de Verklaring van Erfrecht opstellen;
 • controleren of er een testament is;
 • een ID controle doen van iedere betrokkene;
 • alle erfgenamen een volmacht en formulier voor aanvaarding van de erfenis opsturen;
 • jou een officieel afschrift opsturen van de Verklaring van Erfrecht.

In het tarief zitten de eerste drie erfgenamen al in de prijs. Voor iedere extra erfgenaam komt er € 20,-- bij. Dat zijn de kosten voor de controles en de aanvaarding.

Testament

Als er een testament is dan zal de notaris dat moeten lezen en beoordelen. Eventueel komen hier aanvullende stappen uit naar voren. Bijvoorbeeld het aanstellen van een executeur als die is opgenomen in het testament.

Is er wel een testament, maar kun je geen kopie of scan daarvan overleggen, dan vraagt de notaris in eerste instantie of je dat alsnog kunt regelen. Je kunt die opdracht ook aan de notaris geven. Die rekent voor dat opvragen € 75,--, omdat andere notarissen dit ook in rekening brengen bij de notaris.

Inschrijven Kadaster

Wil je dat de notaris de Verklaring inschrijft bij het Kadaster? Dat kan ook. De extra kosten bedragen € 45,--

Coördinatiekosten

Bij meer dan 6 erfgenamen (en weer bij 12 etc.) is er een toeslag. De notaris heeft meer werk om alle gegevens van de verschillende personen bij elkaar te krijgen.

Erfgenamenonderzoek

In de meeste gevallen moet de notaris de gemeente vragen een handmatig aanvullend onderzoek te doen in de archieven van het bevolkingsregister. De kosten voor dit zogeheten erfgenamenonderzoek of nabestaandenonderzoek brengen wij bij  u in rekening. Het staat iedere gemeente vrij om hier een eigen tarief voor te vragen. Om u zekerheid vooraf te geven rekenen wij een vast bedrag van € 32,50. Hiermee nemen wij het risico van een hoger bedrag voor onze rekening. Indien de notaris dit onderzoek opdraagt, ontvangt u een e-mail. Dan weet u dat het onderzoek gestart is. Wij geven u dan nogmaals aan dat het bedrag in rekening gebracht zal worden op uw eindfactuur. 

Legitimatie

Je hoeft niet in persoon bij de notaris te komen. Je moet wel de erfenis aanvaarden. Dat kan bij ons gratis en 100% online.  Je kan je ook legitimeren bij iedere gemeente in Nederland of bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden, bij de gemeente is dit het goedkoopst.

Complexiteitstoeslag

Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er op het tarief een toeslag van € 100,– Dat bedrag is nodig omdat de notaris bij een dergelijke groep meer werk heeft aan het coördineren. Alle gegevens van de erfgenamen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groter de groep hoe meer werk dit in de praktijk blijkt te zijn.