Benodigde documenten voor Verklaring van Executele?

Home » Nabestaandenservice » Verklaring van Executele » Benodigde documenten voor Verklaring van Executele?
8.5
Wat heb ik nodig voor een Verklaring van Executele?

De gegevens van de overledene, zoals je die vindt op de overlijdensakte. De gegevens van het laatste woonadres. Het testament waarin de executeur is benoemd.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig.

We geven je een overzicht, zodat je de gegevens vast bij elkaar kan zoeken.

  • Een overlijdensakte, die geeft je de gegevens over de overledene, zoals geboortedatum en plaats en de datum en plaats van overlijden.
  • De laatste adresgegevens van de overledene.
  • De gegevens over het testament.
  • De gegevens van de executeur, waaronder geboortedatum en geboorteplaats. Dit moet je ook weten van eventuele overledene executeurs.

In samenwerking met Notariële Diensten

Deze akte wordt voorbereid door Notariële Diensten. Onze centrale samenwerkingspartner. Zij zijn helemaal ingesteld op online dienstverlening. Wij maken samen honderden aktes per maand. Dat betekent dat jouw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld wordt. Alle werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een notaris. Die ondertekent ook de uiteindelijke akte. Je hoeft niet langs te komen, je blijft continu op de hoogte. Klanten waarderen deze dienst enorm hoog.

Wat heb je later nodig?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een opdrachtbevestiging. Daarna zal je worden gevraagd om aanvullende informatie.

  • Een kopie of scan van een geldige ID. Zonder dat mag de notaris geen dossier voor je aanmaken.
  • Een kopie of liever een scan van het testament,.
  • Alle executeurs moeten een geldige ID hebben om de benoeming te kunnen aanvaarden.
  • Is de executeur een rechtspersoon, dan moet er een uittreksel KvK zijn en een volmacht.