Niet alle banken accepteren een levenstestament

Niet alle banken accepteren een levenstestament

Home » Niet alle banken accepteren een levenstestament
8.5
Moet de bank mijn levenstestament uitvoeren?

Nee, banken zijn niet verplicht om mee te werken aan levenstestament. Vooral goedkopere en online banken claimen dat zij technisch niet in staat zijn een levenstestament uit te voeren. Zij zijn hier niet toe verplicht.

Bank hoeft levenstestament niet te accepteren

Heb je een levenstestament opgemaakt met daarin een financiële volmacht, dan wil je dit graag registreren bij de bank waar al je bankzaken lopen. Maar de bank hoeft dit niet te doen. Dit is bepaald met een uitspraak van KIFID, het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening.

Brief

In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Het levenstestament is een algemene volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. De volmacht werkt tijdens jouw leven. De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken.

Levenstestament wettelijke basis

Een levenstestament is niet bij wet geregeld. De algemene volmacht die je daarin kan regelen wel (art. 3:60 BW e.v.). Hierin kan je bijvoorbeeld het gebruik van alle bankrekeningen vastleggen. Er zijn geen vormvereisten voor het levenstestament. Het is wel verstandig om een levenstestament op te stellen in de vorm van een notariële akte. Dan kan het namelijk ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamenten Register.

Bank wil niet meewerken

In april 2020 heeft het KIFID een uitspraak gedaan over het registreren van een levenstestament bij de bank. De klant had een levenstestament opgesteld bij de notaris en daarna de bank verzocht om het levenstestament te verwerken in haar administratie.  Die gaf aan het levenstestament niet te accepteren. In de uitspraak van het KIFID staat dat de bank geen wettelijke verplichting heeft om het levenstestament en de daarin opgenomen volmacht te verwerken. 

Maar het is begrijpelijk dat jij graag wilt dat het levenstestament door alle partijen is erkend. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben overeenstemming bereikt over hoe het model van de financiële volmacht in een levenstestament eruit moet zien. Levenstestamenten die gemaakt worden volgens dat model kunnen door een groot aantal banken in Nederland worden verwerkt. Dit geldt helaas niet voor alle zoals de kleinere banken, buitenlandse banken en diverse spaarbanken. Het is verstandig om voorafgaand aan het opstellen, na te vragen of zij je levenstestament accepteren. Kan dat niet, dan kan je jouw bankzaken onderbrengen bij één van de banken die dit wel doet.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?