Niet betalend verenigingslid alsnog stemrecht?

Niet betalend verenigingslid alsnog stemrecht?

Home » Niet betalend verenigingslid alsnog stemrecht?
8.6

Stemrecht voor niet betalend verenigingslid

Heeft een verenigingslid dat geen contributie betaalt nog steeds stemrecht?

De regel is dat ieder lid stemrecht heeft in de Algemene Vergadering. Het is namelijk zo dat ieder lid op grond van de wet automatisch stemrecht heeft, ook al betaalt hij geen contributie. Dus ook een niet betalend verenigingslid heeft gewoon stemrecht.

Reden voor schorsing

Je kunt in de statuten van de vereniging wel opnemen dat het verenigingsbestuur een lid tijdelijk het stemrecht kan ontnemen door hem te schorsen. Het niet betalen van contributie kan je dan opnemen als een reden voor de schorsing. Zonder statutaire (contributie)regeling mag je het stemrecht van een niet betalend lid dus niet ontnemen. Dit kan je eventueel met een statutenwijziging alsnog laten opnemen in de statuten.

Regeling in de statuten

Wat wel voorkomt is dat leden pas drie maanden na aanvang van hun lidmaatschap stemrecht krijgen. Daarmee kunnen verenigingen een overval door nieuwe leden voorkomen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris