Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?

Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?

Home » Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?
8.6
Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen na overlijden?

De erfgenamen hebben recht op uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen. Hier heeft de rechter zich expliciet over uitgelaten. Naast het laatste loon en vakantiegeld heb je dus ook recht op uitbetaling van de vakantiedagen.

Niet opgenomen vakantiedagen en overlijden werknemer

Bij het overlijden van een werknemer moeten de betrokkenen veel zaken regelen. Eén van die zaken zijn eventueel niet opgenomen of genoten vakantiedagen. Vervallen die door het overlijden of vallen die in de nalatenschap?

Einde arbeidsovereenkomst

vakantiedagen

Als een arbeidsovereenkomst eindigt, dan heeft de werknemer recht op uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Maar als een werknemer komt te overlijden, dan stopt de arbeidsovereenkomst automatisch. Het probleem is dat de werkgever eventuele niet opgenomen vakantiedagen dan uiteraard niet meer kan uitbetalen aan de inmiddels overleden werknemer.

Recht op uitbetaling vakantiedagen

De erfgenamen van een overleden werknemer hebben recht op uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Die uitspraak kan je hier vinden. Zie ook deze uitspraak van het Europese Hof.

Als de werknemer overlijdt en de arbeidsovereenkomst stopt, betekent dat dus niet dat er geen aanspraak meer is op de niet opgenomen vakantiedagen. Niet opgenomen vakantiedagen worden dus omgezet of omgewisseld in een geldbedrag dat de werkgever moet uitbetalen aan de erfgenamen. In een testament kan je bepalen wie daar recht op heeft. Zonder testament geldt de wettelijke verdeling bij erfrecht.

Hoogte van uitkering

De waarde van een vakantiedag is afhankelijk van het loon van de overleden werknemer. Die wordt namelijk gebaseerd op het normale loon. Het is verstandig om de vaststelling van het aantal niet opgenomen vakantiedagen en daarmee de hoogte van de uitkering samen met de werkgever te bespreken. Mogelijk staat in de arbeidsovereenkomst ook al iets over niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden.

Verklaring van Erfrecht

Vraag een Verklaring van Erfrecht aan om tegenover de werkgever te kunnen bewijzen dat jij als erfgenaam recht hebt op uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen. De verjaringstermijn voor de vordering tot uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen is 5 jaar. Maak daarom tijdig aanspraak op uitbetaling.

Daarnaast hebben nabestaanden van een overleden werknemer recht op de wettelijke overlijdensuitkering.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht