Coöperatie oprichten 549.-

Home » Richt hier je onderneming op » Coöperatie oprichten
8.4

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Coöperatie oprichten

Een coöperatie oprichten is een perfecte manier om samen te ondernemen. Je maakt gebruik van elkaar en profiteert van de gezamenlijke kracht. De coöperatieve vereniging, tegenwoordig coöperatie, bestaat al heel lang in de Nederlandse economie. Je richt een coöperatie snel en nergens zo goedkoop op als bij DoeHetZelfNotaris.
Speciaal voor mensen die samen energie willen opwekken, hebben wij de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te richten. Je hoeft dan alleen aan te geven dat je een dergelijk coöperatie wilt oprichten en de statuten worden voor je op maat gemaakt.

Waarom een coöperatie

Kassen coöperatie DHZN

De coöperatie kent een lange traditie in Nederland. Er zijn heel veel verschillende vormen van coöperaties. Zo zijn er traditioneel veel landbouwcoöperaties. Boeren kopen en regelen samen de verwerking van hun grondstoffen. De verwerking van melk heeft zo geleid tot een van de grootste bedrijven van Nederland: Friesland Campina.

Wie kent bovendien niet de geschiedenis van één van Nederlands grootste banken de RABO Bank, ook van oorsprong een coöperatie. Maar de afgelopen jaren zie je ook steeds vaker dat zzp-ers zich organiseren in een ZZP-coöperatie. Ze blijven dan zelfstandig terwijl ze wel gezamenlijk inkopen en bepaalde risico’s afdekken. Ook in de gezondheidszorg werken artsen samen in een vereniging. Consumenten organiseren zich in energiecoöperaties. Voordeel van de coöperatie is dat er een bedrijf wordt uitgeoefend met de fiscale voordelen van dien.

Voordelen als je hier een coöperatie opricht

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Ontvang direct gratis concept statuten
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

Wat regel je hier voor een coöperatie?

Je richt hier een coöperatie op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.).
 • Je maakt je eigen doelstelling.
 • Geen Raad van Toezicht, aparte organen in de statuten.

De coöperatie

Een coöperatie is juridisch gezien een soort vereniging. Alle basisregels voor de vereniging gelden. Waarvan de belangrijkste is dat de leden de zeggenschap hebben in de coöperatie. Wettelijk zijn er voor de coöperatie wat aanvullende eisen en regels. De coöperatie is een rechtspersoon. Dus kan de coöperatie onder eigen naam deelnemen aan het rechtsverkeer en opdrachten aannemen of verstrekken.

 • De coöperatie oefent een bedrijf uit.
 • De stoffelijke belangen van de leden worden bevorderd.
 • Tussen leden en coöperatie bestaat naast het lidmaatschap een zakelijke overeenkomst.
 • De coöperatie mag winst uitkeren aan leden.

Wat doet de notaris voor het oprichten van een coöperatie

Ten aanzien van de fiscale redenen om een coöperatie op te richten, hebben jullie je al laten adviseren door een fiscalist of een andere deskundige. De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgegeven. Dus, zijn de gegevens van de bestuursleden juist doorgegeven. Van de bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jullie bedachte doelstelling doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris.

Als de vereniging is opgericht, dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. Die stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt, kan je een bankrekening aanvragen.

De KvK stuurt de coöperatie nog een eenmalige factuur voor de administratie. Die bedraagt € 75,00 en zit niet in onze prijs.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete coöperatie, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten

Er zijn ook nog administratieve kosten voor het inschrijven van de coöperatie. Zoals:

 • Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel
 • Digitaal uittreksel KvK
+

Tarief Oprichting Coöperatie U.A. € 664.29 incl. BTW

Wat kost een Oprichting Coöperatie U.A.


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de coöperatie op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit 2 x ID controle (je moet minstens met 2 oprichters zijn voor een coöperatie, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • de coöepratie  inschrijven in het handelsregister;
 • zal de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register;
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw coöperatie.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de coöperatie vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de coöperatie.

Spoed

Het is ook mogelijk een coöperatie met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

Hoe lang gaat het duren?

De doorlooptijd om een rechtspersoon op te richten, is afhankelijk van enkele factoren.

 • Wanneer kun je de benodigde stukken zoals kopie ID bewijs aanleveren aan de notaris?
 • Hoe druk is het bij de notaris?
 • Heb je alles correct ingevuld?

Als alles bij de notaris ligt, dan kun je een afspraak maken. Soms duurt dat langer dan je wilt. Zo is het in december drukker bij de notaris dan in de zomer. Ook kan het in de randstad een stuk drukker zijn dan daarbuiten.

Hoeveel Coöperaties telt Nederland in totaal?

Tabel: Aantal Coöperaties in Nederland

JaartalAantal Coöperaties
20223.170
20213.285
20202.825
20192.775
20182.640
20172.520
Bron: Kamer van Koophandel

Lees ook: Hoeveel ondernemingen worden er opgericht?

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.