Dossier VOF: Ook aansprakelijk voor schulden andere vennoot?

Dossier VOF: Ook aansprakelijk voor schulden andere vennoot?

Home » Dossier VOF: Ook aansprakelijk voor schulden andere vennoot?
8.4
Ben ik ook aansprakelijk voor de schulden die de andere vennoot is aangegaan?

Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Je bent dus ook aansprakelijk voor de schulden die de andere vennoot is aangegaan binnen de VOF.

Aansprakelijk voor de schulden van mijn medevennoot?

Uitgangspunt bij de Vennootschap Onder Firma (VOF) is dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF. Dat betekent dat iedere vennoot afzonderlijk voor de gehele schuld kan worden aangesproken tot betaling. Je moet dus 100% betalen, ook al ben jij de schuld niet aangegaan.

BV als vennoot

Een extra bescherming voor privé aansprakelijkheid is het deelnemen aan een VOF via een rechtspersoon, zoals een Besloten Vennootschap. Dan is de BV (waarvan jij bestuurder en eventueel grootaandeelhouder bent) de vennoot, in plaats van jijzelf. Hierover schreven we een apart artikel.

Toetredende en uittredende vennoot

Let ook op: een vennoot blijft aansprakelijk voor schulden die er waren toen hij nog bij de VOF zat ook als hij inmiddels is uitgetreden. Daarnaast ben je als toetredende vennoot (je wordt vennoot bij een bestaande VOF) ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VOF die er al waren.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?