Benodigde documenten voor wijzigen stichting

Home » Stichting Oprichten » Statuten wijzigen stichting » Benodigde documenten voor wijzigen stichting
8.6
Wat heb ik nodig om een stichting te wijzigen?

De gegevens van alle personen uit het bestuur die naar de notaris gaan. Een bestuursbesluit dat het bestuur akkoord is met de wijziging. Een exemplaar van de oude statuten.

Wat heb je nu nodig?

Om het vragenformulier goed in te kunnen vullen heb je bepaalde informatie nodig namelijk:

  • De gegevens van alle bestuursleden die straks naar de notaris gaan namelijk de volledige voornamen (geen voorletters), geboortedatum en geboorteplaats.
  • Een exemplaar van de huidige statuten.
  • Een bestuursbesluit dat het stichtingsbestuur akkoord is met de voorgestelde nieuwe statuten.

Wat heb je later nodig?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je een opdrachtbevestiging. Daarna zal je worden gevraagd om aanvullende informatie. Dit zijn de op dat moment benodigde documenten:

  • Een kopie of scan van een geldige ID van de contactpersoon. Zonder dat mag de notaris geen dossier voor je aanmaken.
  • De personen uit het bestuur komen die naar de notaris gaan moeten zich legitimeren. Zij hebben allemaal dus een geldig ID bewijs nodig. Zij moeten de statuten ondertekenen, of soms een volmacht afgeven voor hun instemming. De notaris die de akte passeert zal dit beslissen.