Moet de oprichting van een personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad voor advies of instemming?
  Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de Ondernemingsraad toestemming geven voor de oprichting van een Personeelsvereniging?

  Rol Ondernemingsraad

  De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het kunnen oprichten van een personeelsvereniging is er geen goedkeuring, advies of instemming nodig van de Ondernemingsraad.

  De Ondernemingsraad wordt namelijk alleen betrokken als de ondernemer een besluit wil gaan nemen. Een personeelsvereniging wordt op initiatief van de werknemers zelf opgericht en staat dan ook los van de ondernemer en onderneming. De personeelsvereniging is een zelfstandige rechtspersoon.

  Oprichten personeelsvereniging

  Wij hebben een speciale tool ontwikkeld die is ingesteld op het oprichten van deze speciale soort vereniging. Hiermee kan je snel, betrouwbaar en tegen lage kosten een personeelsverenging oprichten.

  Lees meer over de personeelsvereniging op Wikipedia.

  Richt nu een personeelsvereniging op

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Oprichting personeelsvereniging