Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?

Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?

Home » Oprichting personeelsvereniging langs de Ondernemingsraad?
8.6
Toestemming OR nodig voor een personeelsvereniging?

Nee, de oprichting van een personeelsvereniging vindt plaats door de personeelsleden. Het is dus geen activiteit van de onderneming. De ondernemingsraad heeft er dus niets over te zeggen, ook geen adviesrecht.

De OR en de personeelsvereniging

Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de Ondernemingsraad, of de Personeelsvertegenwoordiging toestemming geven voor de oprichting van een Personeelsvereniging?

Rol ondernemingsraad

kalender

De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het kunnen oprichten van een personeelsvereniging is er geen goedkeuring, advies of instemming nodig van de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad is namelijk alleen betrokken als de ondernemer een besluit wil gaan nemen. Een personeelsvereniging wordt op initiatief van de werknemers zelf opgericht en staat dan ook los van de ondernemer en onderneming. De personeelsvereniging is een zelfstandige rechtspersoon.

Oprichten personeelsvereniging

Wij hebben een speciale tool ontwikkeld die is ingesteld op het oprichten van deze speciale soort vereniging. Hiermee kan je snel, betrouwbaar en tegen lage kosten een personeelsverenging oprichten.

Lees alles over de personeelsvereniging op www.verenigingen.nl/personeelsvereniging

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?