Persbericht: LegalTech neemt grote vlucht

Het afgelopen kwartaal neemt LegalTech in het notariaat een enorme vlucht. Er wordt veel geschreven over LegalTech en start ups. Hier wat harde cijfers. In Q3/2107 werd via DoeHetZelfNotaris 8% van alle stichtingen in heel Nederland opgericht, 10% van alle verenigingen en zelfs 11% van alle coöperaties. Dat wil zeggen dat bij deze rechtspersonen 1

Persbericht: 400 basketbalclubs in 1x geholpen

Amsterdam 27 februari 2017. Alle 400 basketballverenigingen in Nederland moeten hun statuten wijzigen. Door een unieke samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en DoeHetZelfNotaris kunnen ze dat nu heel snel en goedkoop online. Op de site is een aparte app gebouwd waarmee basketball clubs heel eenvoudig, snel en goedkoop hun statuten om kunnen bouwen naar