Schenken vrijstelling

Schenken voor Eigen woning

Je mag aan iedereen een fors bedrag schenken voor eigen woning. Ongeacht de verhouding die je met iemand hebt mag je maximaal € 100.000 schenken. Voorwaarde is dat het geld binnen drie jaar is gebruikt voor de eigen woning. Als je een dergelijk fors bedrag wil schenken, dan wil je dat wel goed vastgelegd hebben. Dat doe je bij de DoeHetZelfNotaris, je kan de schenkingsovereenkomst op laten stellen door een notaris. Wil je niet naar een notaris? Je kan en mag het ook zelf doen met onze software, dat is een stuk goedkoper.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • In 5 minuten klaar
 • Jouw overeenkomst op jouw moment
 • Goed beschermd als schenker
 • Reken af bij de notaris

 

Wat regel ik hier?

Je maakt een overeenkomst en kiest daarna een notaris. Die notaris controleert de stukken en maakt de definitieve overeenkomst voor je op. Daarna ondertekenen de schenker en de ontvanger de akte.

 • Schenken van maximaal € 100.000
 • Besteding voor de eigen woning en terugbetalen als dat niet gebeurt
 • Duidelijke omschrijving aan wie je wilt schenken
 • De schenking komt niet in een gemeenschap van goederen bij echtscheiding

 

Voor de eigen woning

De fiscale voorwaarden voor deze schenking zijn dat het geld moet worden besteed aan de eigen woning. Dat besteden mag in de volgende vormen:

 

Voorwaarden voor schenking voor eigen woning

De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De ontvanger mag van verschillende schenkers een schenking van maximaal € 100.000 ontvangen.
De schenking moet binnen drie jaar zijn besteed aan de eigen woning. Dat wil zeggen dat een schenking in 2017 moet zijn besteed voor 31 december 2019. Die besteding moet aantoonbaar zijn met facturen, hypotheekakte, etc. In de overeenkomst is opgenomen dat als de schenking niet aan de eigen woning is besteed, dat die moet worden terugbetaald.

 

Fiscaal voordeel

Stappenplan voor je akteHet schenken bij leven heeft een fors voordeel boven nalaten via een erfenis. Door de vrijstelling kunnen bedragen netto worden geschonken die normaal zwaar belast zouden zijn. Dat is zeker het geval als je aan anderen dan je kinderen gaat schenken. Deze groepen hebben zeer lage vrijstellingen in het erfrecht.

 

Voorwaarden voor schenking voor eigen woning

cijfer drieEr zijn 3 voorwaarden:

 • De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 • De ontvanger mag van verschillende schenkers een schenking van max € 100.000 ontvangen.
 • De schenking moet binnen drie jaar zijn besteed aan de eigen woning.

Dat wil zeggen dat een schenking in bijvoorbeeld 2017 moet zijn besteed voor 31 december 2019. Die besteding moet aantoonbaar zijn met facturen, hypotheekakte, etc. In de overeenkomst is opgenomen dat als de schenking niet aan de eigen woning is besteed, dat die moet worden terugbetaald.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een schenkingsovereenkomst door jou en de ontvanger te ondertekenen. Inclusief eventuele volmachten.

 • Concept schenkingsakte voor de eigen woning
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve schenkingsakte
 • Eigen dashboard
+

Tarief Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling (notaris) € 210,00 incl. BTW

Een schenking met verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Het is mogelijk een fors bedrag belastingvrij te schenken. De schenking is maximaal € 100.000,-- Minder mag dus ook. De schenking hoeft niet aan kinderen of familie te zijn. Bij de schenking zijn extra voorwaarden, waaronder dat het geld aan de eigen woning moet worden besteed.

De schenking mag "onderhands". Dat wil zeggen dat de akte niet door een notaris hoeft te worden gemaakt. Je kan dat dus zelf op onze site regelen. 

Wat krijg je voor je geld?

 • een overeenkomst van schenking in tweevoud;
 • een schriftelijk bewijs tussen jou en de ontvanger, ook voor de belastingdienst;
 • alle mogelijke waarborgen die nodig zijn om dit zorgvuldig te regelen.

Opbouw prijs Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling (notaris)

Honorarium notaris€ 144,67
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
BTW€ 36,45
Inclusief BTW€ 210,00