De tarieven en vrijstellingen schenkbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Logo Belastingdienst Het tarief van de schenkbelasting wordt bepaald door de relatie tussen ontvanger en schenker. Per categorie zijn er bovendien vrijstellingen en soms extra of verruimde vrijstellingen. Op de site van de Belastingdienst staan een rekenmodule waarmee je zelf exact kan uitrekenen hoeveel schenkbelasting uiteindelijk verschuldigd is. De schenkbelasting is verschuldigd door de ontvanger van de schenking.

Vrijstellingen schenkbelasting

Voor 2017 gelden de volgende vrijstellingen:

Verhouding Vrijstelling Naam vrijstelling
kind of pleegkind € 5.320 algemene vrijstelling ouder/kind
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 € 25.526 eenmalig verhoogde vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 € 53.176 eenmalig verhoogde vrijstelling dure studie of eigen woning
geen of andere relatie € 2.129 algemene vrijstelling

Schenkingen van grootouders aan kleinkinderen vallen onder de laatste categorie.
De vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 gelden ook als het kind ouder is, maar de partner van het kind nog in die leeftijdsgroep valt.
Bij schenkingen door ouders moeten de bedragen bij elkaar opgeteld worden. dat is vooral belangrijk bij gescheiden ouders. De Belastingdienst kijkt namelijk voor de vrijstellingen bij de ontvanger. Dus als een kind van twee gescheiden ouders een schenking ontvangt dan moet je die optellen en dan beoordelen of je onder de vrijstelling blijft.

Verhoogde vrijstelling voor de eigen woning

Sinds 2017 is er een mogelijkheid voor een eenmalige vrijgestelde schenking van maximaal € 100.000. Dat geld moet dan door de ontvanger besteed worden aan de eigen woning.

Tarieven schenkbelasting

Voor 2017 gelden de volgende tarieven:
Voor schenkingen tot € 122.269

Jaar Percentage
kind of pleegkind 10%
(achter) kleinkind 18%
alle anderen 30%

Voor schenkingen van € 122.269 en hoger

Jaar Percentage
kind of pleegkind 20%
(achter) kleinkind 36%
alle anderen 40%

Voorbeeld schenkbelasting

De tarieven die hiervoor staan zijn schijven. Bij een schenking trek je eerst de vrijstelling af van de schenking. Het overige bedrag zoek je op in de tabel. Over schenkingen die dus onder de vrijstelling vallen hoef je geen schenkbelasting te betalen. Voor schenkingen die vallen onder gewone vrijstelling hoef je geen aangifte te doen. Maak je gebruik van een verhoogde vrijstelling dan moet je de schenking wel aangeven bij De Belastingdienst. Voor schenkingen ontvangen in 2017 doe je dat voor 1 maart 2018.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag