Herroepen Huwelijkse Voorwaarden

Opbouw prijs Herroepen Huwelijkse Voorwaarden

Honorarium notaris€ 250,45
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
Registratie Huwelijkse Voorwaarden Griffiekosten (BTW vrij)*€ 187,00
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Subtotaal exclusief BTW€ 466,33
BTW€ 58,67
Inclusief BTW€ 525,00

Wat doet de notaris?

Het herroepen van huwelijkse voorwaarden kan op dezelfde manier als het sluiten. De notaris zal een korte akte opmaken. Deze moet door jullie ondertekend worden en zal daarna ingeschreven worden bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister.

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken;
  • een ID controle doen van jullie beiden;
  • de akte inschrijven in het Huwelijksgoederenregister;
  • de griffierechten voorschieten en verrekenen met het tarief;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jullie een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie herroeping.