Tarief Oprichting Coöperatie U.A.

Home » Producten en tarieven » Tarief Oprichting Coöperatie U.A.
8.4

Tarief Oprichting Coöperatie U.A.

Wat kost het om een Coöperatie op te richten?

Dit tarief is inclusief:

Kosten die de Kamer van Koophandel apart in rekening brengt

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken om de coöperatie op te richten;
  • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit 2 x ID controle (je moet minstens met 2 oprichters zijn voor een coöperatie, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
  • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • de coöepratie  inschrijven in het handelsregister;
  • zal de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register;
  • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw coöperatie.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de coöperatie vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de coöperatie.

Spoed

Het is ook mogelijk een coöperatie met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.