Tarief Oprichting stichting

Home » Producten en tarieven » Tarief Oprichting stichting
8.4

Tarief Stichting oprichten

Wat kost het om een stichting op te richten?

Dit tarief is inclusief:

Kosten die de Kamer van Koophandel apart in rekening brengt

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken om de Stichting op te richten;
  • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
  • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • de Stichting inschrijven in het handelsregister 
  • de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
  • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw Stichting.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de Stichting vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de Stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.