Tarief Oprichting vereniging

Home » Producten en tarieven » Tarief Oprichting vereniging
8.4

Tarief vereniging oprichten

Wat kost het om een vereniging op te richten?

Dit tarief is inclusief:

Kosten die de Kamer van Koophandel apart in rekening brengt

Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken om de vereniging op te richten;
  • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. De prijs is steeds per persoon € 20,-- ;
  • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • de vereniging inschrijven in het handelsregister 
  • de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
  • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw vereniging.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de vereniging vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de vereniging

Spoed

Het is ook mogelijk een vereniging met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.