Oprichting vereniging

Opbouw prijs Oprichting vereniging

Honorarium notaris€ 214,86
Kamer van Koophandel Uittreksel digitaal€ 7,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
2x Controle gegevens WWFT in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister € 33,06
Subtotaal exclusief BTW€ 263,64
BTW€ 55,36
Inclusief BTW€ 319,00

Wat doet de notaris?

Een vereniging oprichten moet gebeuren door een notaris. Jullie hoeven niet in persoon bij de notaris te komen die de akte opstelt. Dat kan ook bij volmacht. Je moet je dan wel in persoon legitimeren. Doe je dat bij de notaris die de akte maakt dan betaal je niets. Doe je dat bij een andere notaris ergens in Nederland, dan zijn daar kosten aan verbonden. Die verschillen per notaris, dus vraag daar naar.

De notaris zal voor het tarief:

  • de akte opmaken om de vereniging op te richten;
  • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit 1 ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog 12,50 euro optellen;
  • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
  • de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel (let op de Kamer brengt de vereniging nog € 50,-- inschrijfkosten in rekening;
  • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen;
  • de akte eeuwig bewaren;
  • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw vereniging.

Spoed

Het is ook mogelijk een vereniging met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost €200,- extra, binnen 24 uur is ook mogelijk voor €300,--.