Formaliseren vereniging

Opbouw prijs Formaliseren vereniging

Honorarium notaris€ 262,38
Kamer van Koophandel Uittreksel digitaal€ 7,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 288,43
BTW€ 60,57
Inclusief BTW€ 349,00

Wat doet de notaris?

Het formaliseren van een bestaande vereniging. De vereniging bestond al en was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je maakt nu formele statuten bij de notaris.

De kosten voor de ID controle ben je verschuldigd per bestuurslid. In de prijs is voorzien in 1 bestuurslid.

De notaris zal voor het geld:

- nieuwe statuten opmaken;

- de gewijzigde gegevens doorgeven aan de Kamer van Koophandel;

- een digitaal uittreksel uit het handelsregister verzorgen.