Kleinkindlegaat set van twee, erflater met partner

Opbouw prijs Kleinkindlegaat set van twee, erflater met partner

Honorarium notaris€ 228,76
2x inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 11,00
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
2x KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 16,44
Subtotaal exclusief BTW€ 276,86
BTW€ 58,14
Inclusief BTW€ 335,00

Wat doet de notaris?

Een kleinkindlegaat maak je snel en eenvoudig. Een legaat is een soort "mini-testament"het is dus strikt persoonlijk en moet per persoon worden gemaakt. Bij een kleikindlegaat met partner maak je dus twee legaataktes.

De notaris zal voor het tarief:

- een conceptakte opstellen;

- de gegevens van de opsteller controleren;

- een bespreking ter ondertekening maken;

- een definitieve akte opstellen;

- de akte inschrijven in het Centraal Testamenten Register

- de originele akte bewaren in een brandvrij archief;

- een afschrift meegeven aan de opsteller.