Tarief Kleinkindlegaat

Home » Tarieven » Tarief Kleinkindlegaat
8.6

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Een kleinkindlegaat maak je snel en eenvoudig. Een legaat is een soort "mini-testament"het is dus strikt persoonlijk en moet per persoon worden gemaakt.

De notaris zal voor het tarief:

- een conceptakte opstellen;

- de gegevens van de opsteller controleren;

- een bespreking ter ondertekening maken;

- een definitieve akte opstellen;

- de akte inschrijven in het Centraal Testamenten Register

- de originele akte bewaren in een brandvrij archief;

- een afschrift meegeven aan de opsteller.