Kleinkind legaat

Opbouw prijs Kleinkind legaat

Honorarium notaris€ 156,93
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Subtotaal exclusief BTW€ 180,98
BTW€ 38,02
Inclusief BTW€ 219,00

Wat doet de notaris?

Een kleinkindlegaat maak je snel en eenvoudig. Een legaat is een soort "mini-testament"het is dus strikt persoonlijk en moet per persoon worden gemaakt.

De notaris zal voor het tarief:

- een conceptakte opstellen;

- de gegevens van de opsteller controleren;

- een bespreking ter ondertekening maken;

- een definitieve akte opstellen;

- de akte inschrijven in het Centraal Testamenten Register

- de originele akte bewaren in een brandvrij archief;

- een afschrift meegeven aan de opsteller.