Tarief Levenstestament

Home » Tarieven » Tarief Levenstestament
8.6

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris gaat een levenstestament opstellen. Omdat je zelf het concept hebt opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat je zelf hebt gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van jouw concept. De notaris controleert of je kan overzien wat je gaat tekenen en of je dat in vrije wil hebt besloten. 

Binnen het tarief zal de notaris de ID gegevens controleren. Na afronding van het levenstestament zal dit ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR. Ook de kosten van deze verplichte inschrijving zijn opgenomen in het tarief.

Je ontvangt een afschrift van de akte en de notaris bewaart deze in zijn archief.