Tarief Levenstestament

Home » Producten » Tarief Levenstestament
8.4

Tarief Levenstestament

Wat kost een levenstestament?

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

De notaris gaat een levenstestament opstellen. Omdat je zelf het concept hebt opgesteld zal dat document gelijk zijn aan het concept dat je zelf hebt gemaakt. De bespreking bij de notaris is beperkt tot de inhoud van jouw concept. De notaris controleert of je kan overzien wat je gaat tekenen en of je dat in vrije wil hebt besloten. 

Binnen het tarief:

  • zal de notaris de ID gegevens controleren;
  • schrijft de notaris het Levenstestament in het Centraal Levenstestamentenregister CLTR;
  • bewaart de notaris het document voor altijd in een brandvrij arvhief;
  • ontvang je een afschrift van de akte.