Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling (notaris)

Opbouw prijs Schenken voor eigen woning met eenmalige verruimde vrijstelling (notaris)

Honorarium notaris€ 144,67
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Subtotaal exclusief BTW€ 173,55
BTW€ 36,45
Inclusief BTW€ 210,00

Wat doet de notaris?

Een schenking met verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Het is mogelijk een fors bedrag belastingvrij te schenken. De schenking is maximaal € 100.000,-- Minder mag dus ook. De schenking hoeft niet aan kinderen of familie te zijn. Bij de schenking zijn extra voorwaarden, waaronder dat het geld aan de eigen woning moet worden besteed.

De schenking mag "onderhands". Dat wil zeggen dat de akte niet door een notaris hoeft te worden gemaakt. Je kan dat dus zelf op onze site regelen. 

Wat krijg je voor je geld?

  • een overeenkomst van schenking in tweevoud;
  • een schriftelijk bewijs tussen jou en de ontvanger, ook voor de belastingdienst;
  • alle mogelijke waarborgen die nodig zijn om dit zorgvuldig te regelen.