Vaststellingsovereenkomst inboedel

Opbouw prijs Vaststellingsovereenkomst inboedel

Honorarium notaris€ 128,14
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Subtotaal exclusief BTW€ 157,02
BTW€ 32,98
Inclusief BTW€ 190,00

Wat doet de notaris?

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst inboedel is van belang voor mogelijk beslag.

De notaris zal voor het tarief:

  • de vaststellingsovereenkomst opmaken;
  • een ID controle doen van jullie beiden;
  • de akte bewaren;
  • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie overeenkomst die als bewijs kan dienen.